Statut i Regulaminy - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Statut i Regulaminy

O nas


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ"
 1. Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 2. Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 3. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 4. Regulamin Rozliczania Kosztów i Ustalania Opłat za Ciepło Dostarczone Do Lokali Mieszkalnych  i Użytkowych w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 5. Regulamin Rozliczania Zużycia Wody w Zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 6. Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych z członkami  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 7. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 8. Regulamin udostępniania dokumentów członkom  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 9. Regulamin rozdziału obowiązków między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami lokali w zakresie remontów dotyczących budynków oraz zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty.
 10. Regulamin wyborów członków Rad Osiedli i delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 11. Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lub wynajmu lokali
 12. Regulamin Rady Osiedla
 13. Regulamin rozliczania zużycia wody zimnej oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
        


Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści