Projekty inwestycyjne - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Projekty inwestycyjne

OgłoszeniaPROJEKTY INWESTYCYJNE


Nazwa projektu
Opis projektu
 
Usunięcie azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej 2 i 4
w Siemianowicach Śląskich
 
Projekt numer UDA-RPSL.05.02.01-24-071D/16-00 ,,Usunięcie azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej 2 i 4 w Siemianowicach Śląskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Piorytetowa V. ,,Ochrona Środowiska i efektywme wykorzystanie zasobów"
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści