Aktualne prace i remonty - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Aktualne prace i remonty

Dla Mieszkańca
ul. Boh.Westerplatte 28a - wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej do rury spustowej
ul. Staszica 4, 4a -wymiana instalacji domofonowej na cyfrową
ul. Bytomska 18a - awaryjna naprawa przyłącz za zaworem głównym i poziomu instalacji gazowej
ul. Budryka 6 - wymiana instalacji gazowej- piony 2 szt. i mieszkania 20 szt.
ul. Kościuszki 9 - rozbiórka wyeksploatowanego pieca kaflowego i wybudowane nowego
ul. Stawowa 13a, 13b - wymiana poziomów i pionów zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji
ul. Boh.Westerplatte 24b - wymiana drzwi wejściowych i okna w klatce schodowej budynku
ul. Mysłowicka 22-26 - remont przyłącza zasilającego wraz z wyłącznikiem p-poż
ul. Łukasińskiego 49 - wymiana drzwi wejściowych do budynku
ul. Przyjaźni 63 - wykonanie kraty ściekowej przy garażu wraz z  przyłączem
ul. Mysłowicka 24 - wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej i podłączenie pionów

ul. Staszica 4, 4a - docieplenie ściany frontowej budynku
ul. Stawowa 15 a,b,c - izolacja termiczna stropodachu

ul. Michałkowicka 3 i 4a - malowanie klatki schodowej
ul. Boh. Westerplatte 26 -24 - naprawa (uszczelnienie) dachu, wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
ul. Bytomska 36 - docieplenie narożników budynku
ul. Mysłowicka 2 - usunięcie zawilgocenia ścian od strony sklepu
ul. Stawowa 17 - awaryjna naprawa balkonu
ul. Kapicy 1a i 1b - modernizacja instalacji C.O.- wymiana poziomów i pionów C.O- I etap
ul. Bytomska 18, 18a - re1 mont dachu, wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, przebudowa gzymsów, docieplenie stropodachu
ul. Michałkowicka 46 - wymiana pionu wod-kan
Pl. Boh. Września 5 - remont administracyjnej instalacji elektrycznej po pożarze
ul. Sobieskiego 23 i 23a - wymiana okienek piwnicznych od strony południowej i część wschodniej przed dociepleniem (10 sztuk)
ul. Bytomska 6a - awaryjna wymiana pionu wod-kan
ul. Stawowa 12c - remont schodów zewnętrznych do budynku
ul. Bytomska 31 - remont klatki schodowej
ul. Pocztowa 5a - remont posadzki i schodów w klatce schodowej
ul. Krótka 10, Św. Barbary 24 - remont instalacji elektrycznej- kontynuacja
ul. Budryka 8 - docieplenie elewacji zachodniej- II segment
ul. Budryka 6 - docieplenie elewacji zachodniej- III segment oraz naprawa spękanych płyt elewacyjnych
ul. Śląska 32a  wymiana okienek piwnicznych i na strychu
Pl. Boh. Września 5 - wymiana drzwi do zsypów na ognioodporne EI-30
Pl. Boh. Września 5 - przeniesienie zabezpieczeń przedlicznikowych mieszkań z szybu technicznego na korytarz klatki schodowej (po pożarze)
ul. Bytomska 3 - awaryjny remont części instalacji elektrycznej
ul. Kościelna 22 - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej śr. 110 mm, wpustu ulicznego
ul. Michałkowicka 3a - usunięcie przecieków z dachu
ul. Śmiłowskiego 19 - usunięcie wilgoci wraz z remontem klatki schodowej
ul. Bytomska 12 - docieplenie ściany północnej i wschodniej
ul. Jana Pawła II 5 - osuszanie ścian piwnic wraz z izolacją przeciwwilgociową metodą iniekcji krystalicznej
ul. Śmiłowskiego 19 - uporządkowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej przed remontem klatki schodowej
ul. Bytomska 40 - remont klatki schodowej (środkowa)
ul. Łukasińskiego 63 - remont dachu wraz z ociepleniem styropapą
Pl. Boh. Września 5 - wymiana drwi o odporności ogniowej EI30 w pionie szybu instalacji elektrycznej- 13 szt.,  wraz z  zamurowaniem naświetli- 12 szt.
ul. Mysłowicka 22 - wymiana drzwi do piwnic (stalowe)- 6 szt. wraz  z przeróbką techniczną-przycięciem i przeniesieniem zawiasu
ul. Śląska 59 - wymurowanie ścianki działowej pomiędzy mieszkaniami oraz ścianki wejściowej (ścianka z w łazience z płyt gipsowo-włóknowych, przeciwpożarowych
                                                i przeciw wilgociowych, impregnowanych ORTH-hydro "Fermacell")
ul. Bytomska 10,20,21 - budowa zadaszonego śmietnika
ul. Pl. Boh. Września 5 -  naprawa instalacji domofonowej (po pożarze)
ul. Ks. Brandysa 25 - izolacja ścian fundamentu (ściana szczytowa)
ul. Budryka 6 - docieplenie elewacji tylnej II segment- kontynuacja

ul. Śląska 32a - docieplenie ściany balkonowej

ul. Boh. Westerplatte 28a - remont schodów na klatce schodowej

ul. Śląska 59 - naprawa dachu i gzymsów

ul. Bytomska 12 - wymiana 6 szt. okien od strony wschodniej (tylnej) z domurowaniem (zmniejszeniem) otworów i krat okiennych

Pl. Boh. Września 5 - wymiana wew. kanalizacji deszczowej wraz z koszem odpływowym na dachu- po pożarze

ul. Śmiłowskiego 19 - montaż instalacji domofonowej

ul. Bytomska 33 - awaryjna naprawa instalacji gazowej

Pl. Boh. Września 5 - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej po pożarze

ul. Budryka 6 - awaryjna naprawa instalacji gazowej

ul. Bytomska 7a - awaryjna naprawa instalacji gazowej

Pl. Boh. Września 3 - renowacja dachu pokrytego papę na system HYDRONYLON

ul. Jana Pawła II 7 - montaż instalacji domofonowej cyfrowej

ul. Sobieskiego 23, 26c - docieplenie ścian elewacji wraz z robotami dodatkowymi

ul. Jana Pawła II 7 - uporządkowanie przewodów elektrycznych, wymiana lamp na typ LED w klatce schodowej

Pl. Boh. Września 5 - naprawa instalacji elektrycznej, zasilanie: mieszkań,administracyjne, teletechniki, dźwigu

ul. Bytomska 20-21 - demontaż obudowy śmietnika

ul. Mysłowicka 22 - wymiana poziomu kanalizacji sanit. śr. 160mm w dwóch klatkach schodowych

zasoby SM Michał - umowa ramowa roboty dekarskie

ul. Jana Pawła II 7 - wymiana bramy wjazdowej z drzwiami

ul. Pocztowa 6a - dobudowa przewodów kominowych

ul. Sobieskiego 27a - wymiana instalacji elektrycznej

ul. Bytomska 8 - wymiana instalacji gazowej

ul. Stawowa 15a i 19a - remont schodów zewnętrznych do klatek schodowych

ul. Katowicka 16 - 18 - awaryjny remont oświetlenia zewnętrznego

ul. Górnicza 7 - awaryjna naprawa dachu przed remontem klatki schodowej

ul. Bytomska 17, 17a - remont dachu

ul. Górnicza 1 - wymiana pionu wod-kan

ul. Św. Barbary 24a - wymiana pionu wod-kan

ul. Górnicza 3 - wymiana pionu wod-kan

ul. Budryka 10 - awaryjna wymiana zaworów zasilania c.w.u.

ul. Michałkowicka 44; Śląska 32; Dąbrowskiej 12 - zakupienie i montaż gablot w wyremontowanych klatkach schodowych

ul. Sobieskiego 27 - montaż ław kominiarskich- zalecenie kominiarskie

ul. Krakowska 1 - częściowa naprawa dachu

ul. Bytomska 40 - uszczelnienie instalacji gazowej wraz z przyłączem

ul. Żeromskiego 26-28 - remont wejść do klatek schodowych

ul. Górnicza 7 - remont klatek schodowych (2 klatki)

ul. Górnicza 3 - docieplenie ściany szczytowej

ul. Bytomska 34 - awaryjna naprawa instalacji gazowej

ul. Boh. Westerplatte 26a, 26b, 30a, 30d, 34a, 34b - montaż przyłączy energetycznych

ul. Michałkowicka 3 - dobudowa przewodu wentylacyjnego dla kuchni oraz wykonanie otworów nawiewnych

ul. Boh.Westerplatte 28b - dobudowa przewodu wentylacyjnego dla kuchni i łazienki

ul. Stawowa 3 - remont głowic kominowych ponad dachem

ul. Kapicy 1a - wymiana instalacji domofonowej z analogowej na cyfrową

ul. Katowicka 26a - awaryjna wymiana pionu c.w.u. i cyrkulacji

ul. Bytomska 10 - awaryjna naprawa instalacji gazowej

ul. Bytoska 7b - awaryjna naprawa skorodowanych rur do belki rozdzielczej

ul. Bytomska 29 - wymiana pionu wod-kan

ul. M.Dąbrowskiej 12c - awaryjna naprawa instalacji C.O.

ul. Budryka 6 - naprawa dachu

ul. Stawowa, ul. Bytomska, ul. Składowa, ul. Lipowa, ul. Katowicka, ul. Michałkowicka, ul. Górnicza, ul. Boh. Westerplatte - przegląd placów zabaw

ul. Bytomska 16 - remont klatki schodowej II etap

ul. Łukasińskiego 53 - wymiana pionu wod-kan

ul. Stawowa 13b, 17a - remont schodów zew do klatek schodowych

ul. Stawowa 15b - remont schodów zew. do klatki schodowej

ul. Św. Barbary 24a - naprawa instalacji elektrycznej po dewastacji

ul. Stawowa 21a - wymiana uszkodzonego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz naprawa studni

ul. Bytomska 7, 20, 21, 30, 40; ul. Żeromskiego 26,28; ul. Śląska 32; ul. Górnicza1 - kupno i montaż gablotek ogłoszeniowych aluminiowych  do klatek schodowych

ul. Maciejkowicka 2,4,6; Kościelna 3 - remont kominów, wymiana ław kominiarskich

ul. Michałkowicka 44 - montaż instalacji domofonowej oraz remont klatki schdowej

ul. Bytomska 3a - montaż domofonów

ul. M. Dąbrowskiej 12 c - remont klatki schodowej

ul. Bytomska 14, 14a - wymiana instalacji elektrycznej

ul. M. Dąbrowskiej 12a, b - remont klatek schodowych

ul. Krótka 10 - uszczelnienie przewodu kominowego wentylacyjnego w łazience  oraz uszczelnienie komina spalinowego

ul. Bytomska 34 - wymiana pionu zimnej wody

ul. Śląska 64 - montaż domofonów

ul. Michałkowicka 25-35 - montaż cyfrowej instalacji domofonowej

ul. Budryka 10 - naprawa dachu (1 segment- strona północna)

ul. M. Dąbrowskiej 12a, b, c - wymiana stolarki drzwiowej i prace murarskie w klatkach schodowych

ul. Pocztowa 4b - remont klatki schodowej

ul. Górnicza 5a - awaryjna wymiana instalacji gazowej (25 mieszkań)

ul. Bytomska 27 - podłączenie instalacji wod-kan do mieszkania

ul. Maciejkowicka 2, 4, 6 - wybudowanie nowej studzienki rewizyjnej

ul. M. Dąbrowskiej 12a, b, c - modernizacja instalacji domofonowej na cyfrową

ul. Michałkowicka 3 - wyburzenie starego pieca  kaflowego,  budowa nowego pieca pokojowego kaflowego wraz z fundamentem

ul. Stawowa 15a - usunięcie zapadliska wraz z ustaleniem przyczyn i czyszczeniem studni

ul. M. Dąbrowskiej 12a,b,c - uporządkowanie przewodów elektrycznych przed remontem klatek schodowych

ul. M Dąbrowskiej 12a - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Bytomska 34 - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Kościelna 14 - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Jana Pawła II 4 - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Oświęcimska 2 - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Bytomska 25 - remont/wymiana instalacji elektrycznej

ul. Boh Westerplatte 28 - wymiana pionu wod-kan

ul. Śląska 59 - awaryjna naprawa dachu po zalaniu

ul. Górnicza 8 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego A1

ul. Krupanka 23 - naprawa dachu

ul. Pl Boh Września 3 - awaryjna naprawa dachu w miejscach przecieków

ul. Michałkowicka 5 - wymiana rury spustowej od strony podwórza

ul. Pocztowa 2 - montaż ław kominowych ponad dachem

ul. Budryka 10 - naprawa dachu

ul. Bytomska 13 - remont głowic kominowych

ul. Michałkowicka 27 - wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę - II etap

ul. Górnicza 1 - termoizolacja stropodachu granulatem "ekofiber"

ul. Krakowska 1 - przebudowa układu pomiarowego instalacji elektrycznej administracyjnej

ul. Górnicza 6-9 - wymiana okienek piwnicznych

ul. Jana Pawła II 4 - awaryjna wymiana okienka piwnicznego

ul. Kościelna 14a - montaż nasady "turbowent" z możliwością zdejmowania na przewód wentylacyjny z kuchni ponad dachem

ul. Bytomska 20 - odgruzowanie przewodów wentylacyjnych z kuchni i łazienki

ul. Krótka 10 - uszczelnienie przewodu wentylacyjnego z kuchni i zakończenie nasadą

ul. Michałkowicka 44 - uszczelnienie przewodów wentylacyjnych oraz montaż rury dwuściennej ponad dachem

ul. Śląska 59 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Pl Boh Września 5 - awaryjna wymiana drzwi

ul. Orzeszkowej 22 - montaż mufy na uszkodzonym kablu

ul. Pocztowa 6 - dobudowa przewodu wentylacyjnego

ul. Krótka 10 - awaryjna wymiana pionu wod-kan

ul. Bytomska 26 - awaryjna wymiana okienka w WC na wspólnym korytarzu

ul. Bytomska 8 - awaryjna wymiana wyeksploatowanego okna w piwnicy w pomieszczeniu po byłej pralni

ul. Pocztowa 6 - wymiana nasady kominowej obrotowej "Rotowent" śr. 15 mm na przewód dymowy z pieca kuchennego kaflowego

ul. Łukasińskiego 52 - montaż 2 szt. izolowanych przedłużeń komina dymowego długości 1 m.

ul. Sobieskiego 27 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Kościelna 22 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Bytomska 36 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Śląska 32 - wymiana pionu wod-kan

ul. Czeladzka 20 - remont schodów zew. do budynku przy furtce i przy drzwiach wejściowych

ul. Śmiłowskiego 19 - awaryjna wymiana wypalonego wyłącznika głównego prądu na RB oraz roboty towarzyszące

ul. Kościelna 22 - wymiana pokrywy betonowej i włazu oraz remont studni rewizyjnej

ul. Śląska 32 - wymiana 6 szt. okienek piwnicznych

ul. Czeladzka 28 - remont kominów ponad dachem

ul. Bytomska 7 - remont klatek schodowych

ul. Bytomska 33 - remont naświetli piwnicznych

ul. Michałkowicka 44 - wykonanie pokrywy studzienki z blachy przy budynku

ul. Bytomska 2a - wymiana kraty ściekowej czyszczenie przyłącza i studni

ul. Wojciecha 2 - wymiana poziomu i podejść pod piony kanalizacyjne śr. 160 mm

ul. Pl. Boh Września 3, 4, 6 - izolacja przeciwwilgociowa posadzek balkonowych oraz naprawa ocieplenia

ul. Michałkowicka 107 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną

ul. Pl. Boh Września 1-2 - naprawa koryta zlewowego

ul. Bytomska 5 - wymiana płyt "onduline" oraz ław kominiarskich, montaż włazu na dach

ul. Bytomska 33 - naprawa dachu papą termozgrzewalną  uszczelnienie przy kominach i ogniomurach

ul. Stawowa 21 - uszczelnienie płyt elewacyjnych

ul. Bytomska 29a - uszczelnienie instalacji gazowej za zaworem głównym

ul. Kościelna 6 - wymiana lamp na typu LED od strony podwórza

ul. Łukasińskiego 68 - remont schodów zewnętrznych do budynku wraz z balustradą

ul. Budryka 6, 8 - uszczelnienie płyt elewacyjnych

ul. Bytomska 36 - montaż izolowanego przedłużenia komina dymowego długości 1 m oraz nasady Rotowent śr. 150mm.

ul. Bytomska 18a - udrożnienie przewodu kominowego wentylacyjnego, przerobienie wylotu na górny oraz montaż nasady typu "CAGI"

ul. Śląska 32 - przeróbka przewodu spalinowego z łazienki na górny wylot i montaż nasad "CAGI" na przewód spalinowy oraz wentylacyjny z łazienki

ul. Stawowa 13b - uszczelnienie instalacji gazowej

ul. Bytomska 38 - uszczelnienie instalacji gazowej

ul. Katowicka 28 - dostosowanie instalacji C.O. po wykonanym dociepleniu budynku, wymiana instalacji poziomej C.O.- technologia rurami stalowymi ocynkowanymi KAN-therm Steel

ul. Boh. Westerplatte 32b - wymiana pieca pokojowego transportowego

ul. Kościelna 14a - skucie popżkanej żciany kominowej w pokoju i otynkowanie na nowo

ul. Budryka 8 - montaż wentylatora mechanicznego ponad dachem

ul. Bytomska 33 - awaryjna naprawa uszkodzonego stropu "ackermana" w piwnicy

ul. Bytomska 13 - montaż ogranicznika mocy w klatce schodowej oraz montaż lamp LED z czujnikami ruchu

ul. Michałkowicka 46 - montaż izolowanego przedłużenia komina wentylacyjnego długości 1m

ul. Wyspiańskiego 2 - awaryjna wymiana okna owalnego na strychu

ul. Stawowa 3,3a - remont instalacji domofonowej wynikającej z wykonania termomodernizacji budynków

ul. Śląska 32a - wymiana kraty ściekowej, przyłącza, włazu i regulacja wysokości studni kanalizacji sanitarnej

ul. Kościelna 14, 14a - rozbiórka komórek gospodarczych, niwelacja terenu, wykonanie ogrodzenia

ul. Stawowa 3 - docieplenie ścian fundamentów, docieplenie stropodachu, wykonanie opaski wokół budynku

ul. Kościelna 14a - awaryjna naprawa dachu po zalaniu

ul. Kapicy 1a,b - naprawa wpustów dachowych

ul. Boh. Westerplatte 26-34 - naprawa dachów i wymiana rur spustowych

ul. Łukasińskiego 52 - awaryjna naprawa przyłącza kanalizacji

ul. Sobieskiego 24 - montaż rur dwuściennych i nasad kominowych na przewody wentylacyjne ponad dachem

ul. Pl. Boh. Września 3,4,5,7,8 - wykonanie zaleceń pokontrolnych U.D.T.

ul. Bytomska 24, 24a - remont dachu

ul. Łukasińskiego 52 - remont dachu

ul. Łukasińskiego 61 - remont dachu

ul. Maciejkowicka 6 - wykonanie docieplenia ściany w bramie przejazdowej oraz iniekcji

ul. Boh. Westerplatte 30b - wymiana pionu wod-kan

ul. Krótka 10, Św. Barbary 24a - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi, awaryjna naprawa oświetlenia w klatkach schodowych

ul. Bytomska 24 - kontynuacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

ul. Kościuszki 9 - remont klatki schodowej wraz z przejściem

ul. Jana Pawła II 5a-7 - awaryjna naprawa kanalizacji w placu

ul. Śląska 32a - wymiana pokrywy i włazu

ul. Stawowa 3 - przebudowa instalacji poziomej C.O. 

ul. Stawowa 3a - przebudowa instalacji poziomej C.O.

ul. Stawowa 13,15,17 - wykonanie projektu parkingu  wraz z mapą do celów projektowych i kosztorysem

ul. Jana Pawła II 4-7 - utwardzenie placu kostka brukową wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (III etap)

ul. Stawowa 12-21 - wykonanie parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych 

ul. Budryka 6 - wymiana pionów instalacji gazowej z odprowadzeniem do mieszkań (2 szt.)

ul. Bytomska 15 - wyprowadzenie zaworu głównego gazu na zewnątrz budynku

ul. Sobieskiego 24 - wymiana instalacji gazowej

ul. Sobieskiego 23,26 - wymiana zaworów gazowych

ul. Bytomska 34, 35, 38 - wymiana instalacji gazowej

ul. Boh. Westerplatte 34- 34b - wykonania posadzki betonowej w ganku piwnicznym oraz wymiana okienka piwnicznego 

ul. Bytomska 16,16a - remont klatek schodowych

ul. Pl. Boh. Września 2,3,4,5,6 - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

ul. Budryka 10 - dostosowanie instalacji c.o. po wykonanej termomodernizacji

ul. Stawowa 15 - usunięcie zapadliska i naprawa drogi asfaltowej

ul. Górnicza 1 - wymiana wypalonego wyłącznika RB

ul. Łukasińskiego 51 - awaryjna wymiana kabla zasilającego 5x10mm

ul. Lipowa 2a - awaryjna naprawa balkonu

ul. Pl. Boh. Września 1, 2 - wykonanie zaleceń pokontrolnych U.D.T.

ul. Katowicka 18 - wymiana drzwi wejściowych w budynku

ul. Budryka 10 - remont domofonów

ul. Katowicka 18 - uporządkowanie instalacji elektrycznej w klatce schodowej przed malowaniem

ul. Bytomska 32 - wymiana drzwi wejściowych do budynku- 1 szt.

ul. Katowicka 18 - remont klatki schodowej

ul. Bytomska 3/6 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Składowa 2 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Krupanka 23, 25, 27, 29 - wymiana poziomów wod-kan

ul. Bytomska 6a i 20a - awaryjne uszczelnienie instalacji gazowej

ul. Staszica 4a, b - wymiana 2 szt. okienek w klatkach schodowych

ul. Czeladzka 28 - wymiana okna w klatce schodowej budynku