Ogłoszenia i informacje - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści
Dla Mieszkańca

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.77.2020. CW  z dnia 11.02.2021r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Spółki  TAURON Ciepło.,   która  obowiązuje od  dnia  01 marca ’2021r.

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8615,82 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4663,61 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,58 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  9,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,61 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,39 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8615,82 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6276,02 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,58 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  12,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,55 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,37 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8615,82 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6378,05 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,58 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,81  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,54 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,31 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8615,82 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8468,45 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,58 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 14,51 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,63 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,38 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8615,82. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4663,61 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,58 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 9,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,54 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,33 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.03.2021r.1500 zł - tyle może wynieść dofinansowanie do czynszu
Grafika ze szczegółami dotyczącymi rządowego programu dopłat do czynszu.
Z początkiem tego roku wystartował - przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologi (MRPiT) - program pomocowy mający na celu walkę z negatywnymi skutkami COVID-19. W tym konkretnym przypadku został przygotowany projekt dopłat do czynszu dla lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych czy wynajmujących od osób prywatnych (bez prawa własności do tych lokali). Pieniądze na dofinansowania będą wypłacane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Beneficjentami tego programu są osoby, których zarobki zmniejszyły się w ostatnich trzech miesiącach o 25 procent w stosunku do srednich zarobków z trzech miesięcy 2019 roku - mówi Marcin Janota, radny ze Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic. - Dofinansowanie nie może przekraczać 75 procent opłacanego czynszu, zaś jego górna granica to 1500 zł - dodaje radny.
Co istotne, wypełniając wniosek, można cofnąć się do 14 marca 2020. Wszelkich informacji udziela Referat Świadczeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, pod numerem telefonu: 32 730 11 68
Pomocną może okazać się również strona MRPiT która odpowiada na podstawowe pytania w tym temacie.
autor: Rafał Jakoktochce


Startuje Budżet Obywatelski 2022
Od 22 lutego każdy mieszkaniec Siemianowic Śląskich, bez względu na wiek, może złożyć w Urzędzie Miasta swoją propozycję zadania inwestycyjnego w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców w tym roku przeznaczona została pula 2.000.000 zł, przy czym kwota na realizację zgłaszanego projektu nie może być mniejsza niż 60.000 zł i nie większa niż 500.000 zł. Swoje pomysły można zgłaszać do 19 marca.
Przypomnijmy pokrótce, w kilku krokach, jak wygląda cała procedura Budżetu Obywatelskiego:
krok 1
Zastanów się, co chcesz stworzyć, co Twoim zdaniem byłoby potrzebne w miejskiej przestrzeni
krok 2
Skontaktuj się z sąsiadami, znajomymi, wszystkimi, którzy mogliby być zainteresowani Twoją propozycją. Wspólnie ją przedyskutujcie co do rozmachu, wielkości, kosztu, zaangażowania.
Zawsze możesz skonsultować swój pomysł z urzędnikami z Zespołu pracującego przy Budżecie Obywatelskim 2022 (patrz poniżej), by pokierowali Cię lub zasugerowali najwłaściwszą drogę realizacji.
krok 3
Pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej: www.bo.siemianowice.pl, w Urzędzie Miasta lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach.
krok 4
Wyceń wartość swojego pomysłu. Zachęcamy do skonsultowania swojej idei z firmami np. z branży budowlanej. Poproś ich o wycenę zgłaszanego projektu (materiały plus roboczogodziny). Otrzymany kosztorys dołącz do swojego wniosku. Możesz również porozmawiać o kosztach z urzędnikami.
krok 5
Sprawdź kto jest właścicielem terenu, na którym chcesz zrealizować swój pomysł. Zadzwoń do Wydziału Geodezji lub odwiedź urzędników w Ratuszu. W przypadku terenów nienależących do miasta wymagane są odpowiednie zgody właścicieli terenu.
krok 6
Wypełnij dokładnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego, aby Twój pomysł został dopuszczony do głosowania. Zwróć szczególną uwagę na złożenie wszystkich wymaganych podpisów oraz wymaganych oświadczeń. Opisz krótko i zwięźle swój pomysł.
krok 7
Zbierz co najmniej 3 podpisy poparcia dla swojego pomysłu (nie licząc Twojego). To jeden z podstawowych warunków pozytywnej weryfikacji projektu.
krok 8
Po ogłoszeniu listy projektów, zadbaj o promocję swojego pomysłu. Rozpropaguj go wśród sąsiadów, znajomych. To w Twoim interesie jest, aby dowiedziało się o nim jak najwięcej osób.
krok 9
Jeżeli okaże się, że Twój projekt wygrał, urzędnicy będą się z Tobą konsultować na etapie realizacji zadania w 2022 r. tak, aby efekt końcowy odpowiadał Twoim oczekiwaniom i oczekiwaniom mieszkańców, którzy głosowali na Twój projekt.
Zgodnie z harmonogramem propozycje projektów składamy do 19 marca.
Szczegóły tegorocznej edycji BO na stronie internetowej www.bo.siemianowice.pl
--------------------
Konsultacje pomysłów z urzędnikami:
Wydział Gospodarki Komunalnej:
Magdalena Glados – 32 760 53 84
Agata Stryha – 32 760 54 54
Anna Łysko-Witkowska – 32 760 53 77
pomogą w zakresie gospodarki komunalnej (np. place zabaw, zieleń miejska, itp.)

Wydział Infrastruktury Technicznej:
Mariusz Koj – 32 760 54 73
Małgorzta Lasak – 32 760 54 66
pomogą w zakresie oświetlenia, kanalizacji, itp

Wydział Geodezji:
Anna Drzazga – 32 760 54 55
Agnieszka Czerwińska – 32 760 54 55
pomogą w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości.

Wydział Infrastruktury Drogowej:
Adam Peterek – 32 760 53 71
pomoże z kwestiami związanymi z remontami dróg i chodników.

Wydział Inwestycji:
Krzysztof Rycman – 32 760 53 80
Ireneusz Nazimek – 32 760 53 82
pomogą w sprawach budowlanych, technicznych, wstępnym kosztorysie; będą wsparciem przy różnego rodzaju ograniczeniach technicznych (np. podziemne sieci, itp.)

Biuro Prasowe:
Adrian Merta – 32 760 53 09
Barbara Wicik – 32 760 53 11
udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane z kwestiami Budżetu Obywatelskiego 2022

--------------------

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na 2022 rok:
1) Zgłaszanie propozycji projektów – od 22.02.2021 r. do 19.03.2021 r.
2) Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów – od 22.03.2021 r. do 23.04.2021 r.
3) Ogłoszenie zweryfikowanej listy projektów – 26.04.2021 r.
4) Tryb odwoławczy od decyzji Zespołu – od 27.04.2021 r. do 27.05.2021 r.
5) Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie – 28.05.2021 r.
6) Akcja promocyjno – informacyjna – od 31.05.2021 r. do 13.06.2021 r.
7) Głosowanie mieszkańców – od 14.06.2020 r. do 27.06.2021 r.
8) Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów – do 16.07.2021 r.
autor: Adrian Merta, UM


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.65.2020. AZA  z dnia 30.11.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła”  dla  TAURON Wytwarzanie S.A. która  obowiązuje od  dnia  01 stycznia ’2021r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,53 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,91 %

2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,36 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o  1,77 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,35 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,86 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,18 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,71%

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,34 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,59%


Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.01.2021r.


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.48.2020. CW  z dnia 08.10.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla TAURON Ciepło Sp. z o.o.
Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła  w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązuje od dnia  01 listopad ’2020r.
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,43 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,64 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,38 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,60%
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,38 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,62%
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,34 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,58%
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,38 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,54%
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nowa taryfa dla ciepła oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.11.2020r.Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.40.2020. CW  z dnia 18.08.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla spółki Elektrociepłownia Będzin
Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła  w n/w grupie taryfowej AG1,
która obowiązuje od dnia  12 września ’2020r. :
 
 
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
 
ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
 
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,88 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,62 %
 
 
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,78 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,51%
 
 
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,77 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,57%
 
 
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,68 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,45%
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
 
                                                       30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
 
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
 
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,77 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,34%
 
 
 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 12.09.2020r.Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,11 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,38 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,35%
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,37%
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,09 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,34%
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,31%
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nowa taryfa dla ciepła oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 05.08.2020r.
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.22.2020..PS  z dnia 13.07.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla spółki Dalkia Polska Energia S.A. w Katowicach. Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązuje od dnia  05 sierpnia ’2020r. :
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,11 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,38 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,35%
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,37%
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,09 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,34%
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,31%
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nowa taryfa dla ciepła oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 05.08.2020r.

OGŁOSZENIE – PILNE
W związku z występującym zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla zobowiązuje się wszystkich użytkowników piecyków/kotłów gazowych dwu funkcyjnych do dokonywania ich przeglądów  co najmniej raz w roku przez osobę uprawnioną.
Kontrolujący powinien wystawić protokół który dopuszcza urządzenie do dalszej eksploatacji.
Użytkownik dokonuje przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt.
Nie wykonanie powyższych zaleceń skutkować będzie pełną odpowiedzialnością użytkownika w razie zaistnienia nieprzewidzianych przypadków losowych.
Podstawa Prawna;
- DTR urządzenia
- Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
- Regulamin rozdziału obowiązków między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami lokali w zakresie remontów dotyczących budynków oraz zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty.

OGŁOSZENIE – PILNE
 
 
 
 
W związku z występującym zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla zobowiązuje się wszystkich użytkowników piecyków gazowych kąpielowych do dokonywania ich  przeglądów  co najmniej raz w roku przez osobę uprawnioną.
 
 
Kontrolujący powinien wystawić protokół który dopuszcza urządzenie do dalszej eksploatacji.
 
 
Użytkownik dokonuje przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt.
 
 
Nie wykonanie powyższych zaleceń skutkować będzie pełną odpowiedzialnością użytkownika w razie zaistnienia nieprzewidzianych przypadków losowych.
 
 
Podstawa Prawna;
 
- DTR urządzenia
 
- Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 
- Regulamin rozdziału obowiązków między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami lokali w zakresie remontów dotyczących budynków oraz zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty.

W związku ze zmianą sposobu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej wprowadzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” podjął decyzję o dostosowaniu instalacji antenowej AZART do nowych standardów nadawania sygnału DVBT\T2.
Dostosowanie polega na wymianie starych urządzeń na wzmacniacz Avant Televes, który umożliwia odbiór docelowo ok. 80 programów HD 4K  radiowo - telewizyjnych w standardzie  DVBT\T2\H265.
Mamy nadzieję, że wprowadzone udogodnienie w sposób znaczący wpłynie na jakość odbioru programów telewizyjnych i radiowych w Państwa domach.

13-01-2020r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.59.2019..PS  z dnia 20.11.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła”  dla
spółki TAURON Wytwarzanie S.A.., Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w  n/w grupie taryfowej AG1, która  obowiązują od  dnia 1 stycznia 2020r.  :
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a, ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a, ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,49 zł / MW m-c
- Cena ciepła 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,83 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,76 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,49 zł / MW m-c
- Cena ciepła 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,73 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,71 %
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,49 zł / MW m-c
- Cena ciepła 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,73 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,74 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,49 zł / MW m-c
- Cena ciepła 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o 0,63 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,68 %
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,49 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,73 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,72 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,63 %

 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.01.2020r.


12-10-2019r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją OKA.4210.12.2019. KTW z dnia 10.10.2019r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE Nr 244 z dnia 11.10.2019r,.
 
Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w n/w grupach taryfowych, które będą obowiązywać od dnia 01 listopada’2019r.
 
 
1/. A.3.1 (dotyczy: ul. Katowicka 24,26,28, Lipowa 2,4, Sobieskiego 23,24,25,26):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną 10125,71 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1733,80 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,90 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej A.3.1:
 
- cena opłaty stałej (MW) wzrasta  o 10,59 %
- cena opłaty zmiennej (GJ) wzrasta o 10,47 %
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
 
0,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 6837,56 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4371,27 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,26 zł MW/m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 26,06 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,73 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,15 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,01 zł/GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
 
- cena opłaty stałej (MW) wzrasta  o 0,68 %
- cena opłaty zmiennej (GJ) wzrasta o 0,35 %
 
 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.11.2019r. - dokument do wglądu

04-09-2019r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.33.2019..JAd  z dnia 04.09.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła”  dla  CEZ  Chorzów S.A.., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- Ciepło Nr 202  z dnia 06.09.2019r.,               
Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, która  obowiązują od  dnia  18 października ’2019r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4371,27 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
- Cena ciepła 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,35 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 1,30 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,37 %

2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5950,73 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
- Cena ciepła 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,82 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 1,14 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,28 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6048,92 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
- Cena ciepła 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 9,45  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 1,13 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,33 %
.
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 7861,87 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
- Cena ciepła 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,63 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o 0,99 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,22 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
                                                       30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1679,77 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4371,27 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,26 zł MW/
   m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,58 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,15 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,01zł /
  GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 1,13 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,13 %


Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 18.10.2019r.


03-09-2019r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.40.2019..JAd  z dnia 26.08.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego,  poz. 5746.  Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, która  obowiązują od  dnia  11 września ’2019r.  :
 
 
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
 
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
 
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4371,27 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,35 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł / m3
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,74 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,57 %
 
- cena nośnika ciepła (m3)  wzrasta  o 2,86 %
 
 
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5950,73 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,82 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł / m3
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,65 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,46 %
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta  o 2,86 %
 
 
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6048,92 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 9,45  zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł / m3
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,65 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,52 %
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta  o 2,86 %
 
.
 
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 7861,87 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł / m3
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o 0,57 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,39 %
 
- cena nośnika ciepła (m3 )  wzrasta  o 2,86 %
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
 
                                                       30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1679,77 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4371,27 zł / MW/ m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,26 zł MW/
 
   m-c
 
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,58 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,15 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,01zł /
 
  GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł /m3
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,65 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,29 %
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta  o 2,86 %
 
 
 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 11.09.2019r. - informacja TARON Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.


    
Siemianowice Śląskie, 11-09-2018r.
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ogłasza wyniki przetargu na "Usuniecie  azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul.  Lipowej 2 i 4 w Siemianowicach Śląskich" w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V.  "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów"  Działanie 5.2.  "Gospodarka odpadami"  Poddziałanie 5.2.1. "Gospodarka odpadami -ZIT"

Wszelkie informacje znajdują się pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133055#Siemianowice Śląskie, 24-08-2018r.
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ogłasza przetarg na "Usuniecie  azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul.  Lipowej 2 i 4 w Siemianowicach Śląskich" w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V.  "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów"  Działanie 5.2.  "Gospodarka odpadami"  Poddziałanie 5.2.1. "Gospodarka odpadami -ZIT"

Wszelkie informacje oraz dokumentacja do pobrania znajduje się pod linkiem:    
Siemianowice Śląskie, 22.03.2017r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew  rosnących na terenie przy wschodniej ścianie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Budryka 10 w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do   24 kwietnia 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.OGŁOSZENIE

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew  rosnących na terenie znajdującym się przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Marii Dąbrowskiej 12 w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do  10 kwietnia 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.


OGŁOSZENIE

  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew z gatunku topola zwyczajna rosnących na terenie znajdującym się od południowo-zachodniej strony budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bytomskiej 40   w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do  10 kwietnia 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.


         
 Siemianowice Śląskie, 09.03.2017r.
           

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa z gatunku topola zwyczajna rosnącego na terenie znajdującym się przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Bytomskiej 33 w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do 10 kwietnia 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.Siemianowice Śląskie, 23.02.2017r.

OGŁOSZENIE
  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę uschniętych drzew rosnących na terenie znajdującym się przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Górniczej 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9 w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do 27 marca 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.
          


Siemianowice Śląskie, 23.02.2017r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa   rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 24, 26a, 26b, 26c, 28 w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do 27 marca 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.


    
Siemianowice Śląskie, 23.02.2017r.


OGŁOSZENIE
          
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa   z gatunku sosna zwyczajna rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Michałkowickiej 31 w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do  27 marca 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.


    
Siemianowice Śląskie, 23.02.2017r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 27a, 27b w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do  27 marca 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.
          


Siemianowice Śląskie, 23.02.2017r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa z gatunku wierzba płacząca rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 22, 23, 24 w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do  27 marca 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.


    
Siemianowice Śląskie, 23.02.2017r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew  z gatunku świerk pospolity rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Staszica 4a, 4b w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do  27 marca 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.


    
Siemianowice Śląskie, 23.02.2017r.

OGŁOSZENIE

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew z gatunku topola zwyczajna rosnących na terenie znajdującym się przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Śląskiej 59 w Siemianowicach Śląskich.
W związku z powyższym mieszkańcy w/w nieruchomości mają czas do  27 marca 2017r. na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie.
Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.
LpTytuł ogłoszeniaTermin składania ofertPliki do pobrania
6
Wolne lokale mieszkalne przeznaczone
na wynajem
14-10-2015r.
pobierz ogłoszenie
5Wolne lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem
14-09-2015r.pobierz ogłoszenie
4Wolne lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem
13-08-2015r.pobierz ogłoszenie
3Wolne lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem
15-07-2015r.
pobierz ogłoszenie
2Wolne lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem
12-06-2015r.pobierz ogłoszenie
1
Wolne lokale
mieszkalne przeznaczone na wynajem
13-05-2015r.
pobierz ogłoszenie
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” w Siemianowicach Śl. zawiadamia, iż posiada wolne lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem zgodnie z „Regulaminem określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał” w Siemianowicach Śląskich”.
 
*1) ul. Krakowska 1/ 19–
o pow. 88,64 m²
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC– III piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 5,50 zł./ 1m2
*2) ul. Maciejkowicka 6/ 1–
o pow. 43,03 m²
1 pokój, kuchnia, łazienka– parter
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 5,00 zł./ 1m2
*3) ul. Bytomska 18a/ 1–
o pow. 24,80 m²
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC– parter
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan., gaz, CO
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,00 zł./ 1m2
**4) ul. Górnicza 3/ 2–
o pow. 36,22 m²
2 pokoje, kuchnia (łazienka wydzielona z pom. kuchennego)– parter
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 7,00 zł./ 1m2
**5) ul. Wieczorka 2/ 10–
o pow. 37,57 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,90 zł./ 1m2
**6) ul. Wieczorka 2/ 20–
o pow. 37,57 m²
1 pokój, kuchnia– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,90 zł./ 1m2
**7) ul. Wieczorka 3/ 4 –
o pow. 38,69 m²
1 pokój, kuchnia – parter
 Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,90 zł./ 1m2
**8) ul. Wieczorka 4/ 12 –
o pow. 36,94 m²
1 pokój, kuchnia – II piętro
 Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,90 zł./ 1m2
**9) ul. Wieczorka 4/ 27 –
o pow. 36,96 m²
1 pokój, kuchnia – III piętro
 Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,90 zł./ 1m2
**10) ul. Jana Pawła II 7/ 11 –
o pow. 41,10 m²
1 pokój, kuchnia – II piętro
 Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 4,00 zł./ 1m2
**11) ul. Świerczewskiego 64/ 2 –
o pow. 57,11 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC – parter
 Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 6,00 zł./ 1m2
 
Warunkiem zawarcia umowy najmu jest zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12 – krotnej wysokości czynszu najmu oraz zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania ( nie mniejszej niż wskazana powyżej).
W przypadku złożenia tożsamych ofert ( tj. o tej samej wartości stawki czynszu najmu, co do tego samego lokalu), Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Do przetargu na wynajem lokali mieszkalnych nie mogą przystąpić osoby, które :
Ø są osobami zadłużonymi wobec Spółdzielni,
Ø zajmują w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego
Ø są Członkami Komisji ( §2 Regulaminu )
Oferta winna zawierać :
Ø dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
Ø proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
Ø deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej lokal mieszkalny
Ø oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
(„oświadczam ,iż zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku podpisania ze mną umowy najmu lokalu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, co do stanu lokalu z chwili podpisania umowy”)
Ze stanem technicznym w/w lokali mieszkalnych można zapoznać się w dniach :
od 01.04.2015 r. do 13.04.2015 r. po uprzednim porozumieniu się z :
* Administracją osiedla Michałkowice tel. 32-765 2771
** Administracja osiedla Siemianowice tel. 32-765 9531
Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08:00 – 16:00
wtorek – czwartek w godz. : 08:00 – 14:00
piątek w godz. : 08:00 – 12:00
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie
od 01.04.2015 r. do 14.04.2015 r. w Dziale Członkowskim SM „Michał” – ul. Wieczorka 7A ; Siemianowice Śl.
Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał” : 32/ 766 8027
 
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym etapie postępowania ,bez podania przyczyny.
Treść Regulaminu i wzór oferty dostępne w siedzibie SM „Michał” – ul. Wieczorka 7A ( Dział Członkowski ) oraz na stronie internetowej Spółdzielni : www.smmichal.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” 41-100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, tel. 32/766-8027 informuje,  że na podstawie §21 pkt. 2 „REGULAMINU określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lub wynajmu lokali” Zarząd SM „Michał” ogłasza możliwość składania ofert związanych z nabyciem ( kupnem ) n/w lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji ceny:
 
 ul. Bytomska 17/ 6 –
o pow. 60,04 m²
4 pomieszczenia - I piętro
 Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.
 
Do negocjacji nie mogą przystąpić osoby wymienione w § 2 pkt. 2 REGULAMINU
Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się po uprzednim porozumieniu się Administracją osiedla Michałkowice ( tel. 32/ 765 2771 )
Ustalanie terminów i oglądanie lokalu mieszkalnego tylko w dni robocze, tj.
poniedziałek w godz.: 08 : 00 - 16 : 00
wtorek – czwartek w godz.: 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz.: 08 : 00 - 12 : 00
w dniach od   01.04.2015 r.  do  14.04.2015 r.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.04.2014 r.
Informacji udziela:
Dział Członkowski  SM „Michał”: 32/766 8027
* Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.
OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” w Siemianowicach Śl. zawiadamia, iż posiada wolne lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem zgodnie z „Regulaminem określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał”           w Siemianowicach Śląskich”.
 
*1) ul. Krakowska 1/ 11a–
o pow. 42,69 m²
1 pokój, kuchnia– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 5,10 zł./ 1m2
**2) ul. Górnicza 3/ 2–
o pow. 36,22 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka (wydzielona z pom. kuchennego )– parter
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 7,00 zł./ 1m2
**3) ul. Górnicza 3/ 11–
o pow. 36,09 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 7,00 zł./ 1m2
**4) ul. Górnicza 3/ 13–
o pow. 33,07 m²
1 pokój, kuchnia– III piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 7,00 zł./ 1m2
**5) ul. Rutkowskiego 2/ 11–
o pow. 53,92 m²
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 6,00 zł./ 1m2
**6) ul. Wieczorka 2/ 10–
o pow. 37,57 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,50 zł./ 1m2
**7) ul. Wieczorka 4/ 8–
o pow. 36,96 m²
1 pokój, kuchnia– III piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,50 zł./ 1m2
**8) ul. Wieczorka 5/ 13–
o pow. 36,94 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,50 zł./ 1m2
**9) ul. Wieczorka 3/ 4 –
o pow. 38,69 m²
1 pokój, kuchnia – parter
 Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej – 8,50 zł./ 1m2
 
Warunkiem zawarcia umowy najmu jest zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12 – krotnej wysokości czynszu najmu oraz zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania ( nie mniejszej niż wskazana powyżej).
W przypadku złożenia tożsamych ofert ( tj. o tej samej wartości stawki czynszu najmu, co do tego samego lokalu), Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Do przetargu na wynajem lokali mieszkalnych nie mogą przystąpić osoby, które :
Ø są osobami zadłużonymi wobec Spółdzielni,
Ø zajmują w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego
Ø są Członkami Komisji ( §2 Regulaminu )
  
Oferta winna zawierać :
Ø dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
Ø proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
Ø deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej lokal mieszkalny
Ø oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
(„oświadczam ,iż zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku podpisania ze mną umowy najmu lokalu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, co do stanu lokalu z chwili podpisania umowy”)
Ze stanem technicznym w/w lokali mieszkalnych można zapoznać się w dniach :
od 02.02.2015 r. do 12.02.2015 r. po uprzednim porozumieniu się z :
* Administracją osiedla Michałkowice tel. 32-765 2771
** Administracja osiedla Siemianowice tel. 32-765 9531
Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08:00 – 16:00
wtorek – czwartek w godz. : 08:00 – 14:00
piątek w godz. : 08:00 – 12:00
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie
od 02.02.2015 r. do 13.02.2015 r. w Dziale Członkowskim SM „Michał” – ul. Wieczorka 7A ; Siemianowice Śl.
Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał” : 32/ 766 8027
 
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym etapie postępowania ,bez podania przyczyny.
Treść Regulaminu i wzór oferty dostępne w siedzibie SM „Michał” – ul. Wieczorka 7A ( Dział Członkowski ) oraz na stronie internetowej Spółdzielni : www.smmichal.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41-100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, tel. 32/766-8027
informuje,  że na podstawie §21 pkt. 2 „REGULAMINU określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał”  w Siemianowicach Śląskich” Zarząd SM „Michał” ogłasza możliwość składania ofert związanych z nabyciem n/w lokali mieszkalnych
w drodze negocjacji ceny
*1) ul. Krakowska 1/ 11a–
o pow. 42,69 m²
1 pokój, kuchnia– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**2) ul. Górnicza 3/ 2–
o pow. 36,22 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka (wydzielona z pom. kuchennego )– parter
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**3) ul. Górnicza 3/ 11–
o pow. 36,09 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**4) ul. Górnicza 3/ 12–
o pow. 43,79 m²
2 pokoje, kuchnia, WC w korytarzu (do 1 pokoju osobne wejście)– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**5) ul. Górnicza 3/ 13–
o pow. 33,07 m²
1 pokój, kuchnia– III piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**6) ul. Jana Pawła II 6/ 5–
o pow. 43,01 m²
1 pokój, kuchnia– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**7) ul. Rutkowskiego 2/ 11–
o pow. 53,92 m²
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**8) ul. Wieczorka 1/ 7–
o pow. 39,68 m²
1 pokój, kuchnia– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**9) ul. Wieczorka 2/ 10–
o pow. 37,57 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**10) ul. Wieczorka 4/ 8–
o pow. 36,96 m²
1 pokój, kuchnia– III piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**11) ul. Wieczorka 5/ 13–
o pow. 36,94 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**12) ul. Wieczorka 3/ 4 –
o pow. 38,69 m²
1 pokój, kuchnia – parter
 Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.
Do negocjacji nie mogą przystąpić osoby wymienione w § 2 pkt. 2 REGULAMINU
( tj. osoby zadłużone wobec Spółdzielni, zajmujące w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego, … )
Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się w dniach od 01.12.2014 r. do 11.12.2014 r. po uprzednim porozumieniu się z Administracją SM „Michał”:
* osiedla Michałkowice ( tel. 32/ 766 2771 )
** osiedla Siemianowice ( tel. 32/ 765 9531 )
Ustalanie terminów i oglądanie lokalu mieszkalnego tylko w dni robocze, tj.
poniedziałek w godz.: 08 : 00 - 16 : 00
wtorek – czwartek w godz.: 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz.: 08 : 00 - 12 : 00
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12.12.2014 r.
Informacji udziela:
Dział Członkowski  SM „Michał”: 32/766 8027
* Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41-100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, tel. 32/766-8027
informuje,  że na podstawie §21 pkt. 2 „REGULAMINU określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał”  w Siemianowicach Śląskich” Zarząd SM „Michał” ogłasza możliwość składania ofert związanych z nabyciem n/w lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji ceny
 
*1) ul. Budryka 6/ 31–
o pow. 30,23 m²
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan., gaz, CO, CWu
*2) ul. Krakowska 1/ 11a–
o pow. 42,69 m²
1 pokój, kuchnia– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
*3) ul. Pocztowa 6/ 8–
o pow. 34,75 m²
1 pokój, kuchnia, WC w korytarzu– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan., gaz
**4) ul. Górnicza 3/ 2–
o pow. 36,22 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka (wydzielona z pom. kuchennego )– parter
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**5) ul. Górnicza 3/ 11–
o pow. 36,09 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**6) ul. Górnicza 3/ 12–
o pow. 43,79 m²
2 pokoje, kuchnia, WC w korytarzu (do 1 pokoju osobne wejście)– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**7) ul. Górnicza 3/ 13–
o pow. 33,07 m²
1 pokój, kuchnia– III piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**8) ul. Jana Pawła II 6/ 5–
o pow. 43,01 m²
1 pokój, kuchnia– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**9) ul. Rutkowskiego 2/ 11–
o pow. 53,92 m²
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**10) ul. Wieczorka 1/ 7–
o pow. 39,68 m²
1 pokój, kuchnia– I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**11) ul. Wieczorka 2/ 10–
o pow. 37,57 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**12) ul. Wieczorka 4/ 8–
o pow. 36,96 m²
1 pokój, kuchnia– III piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**13) ul. Wieczorka 5/ 13–
o pow. 36,94 m²
1 pokój, kuchnia– II piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.
**14) ul. Wieczorka 3/ 4 –
o pow. 38,69 m²
1 pokój, kuchnia – parter
 Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.
 
Do negocjacji nie mogą przystąpić osoby wymienione w § 2 pkt. 2 REGULAMINU
( tj. osoby zadłużone wobec Spółdzielni, zajmujące w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego )
 
Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się w dniach od 03.11.2014 r. do 07.11.2014 r. po uprzednim porozumieniu się z Administracją SM „Michał”:
* osiedla Michałkowice ( tel. 32/ 766 2771 )
** osiedla Siemianowice ( tel. 32/ 765 9531 )
Ustalanie terminów i oglądanie lokalu mieszkalnego tylko w dni robocze, tj.
poniedziałek w godz.: 08 : 00 - 16 : 00
wtorek – czwartek w godz.: 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz.: 08 : 00 - 12 : 00
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10.11.2014 r.
 
Informacji udziela:
Dział Członkowski  SM „Michał”: 32/766 8027
 
* Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41-100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, tel. 32/766-8027

informuje,  że na podstawie §21 pkt. 2 „REGULAMINU określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lub wynajmu lokali” Zarząd SM „Michał” ogłasza możliwość składania ofert związanych z nabyciem n/w lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji ceny ul. Wieczorka 3/4 o pow. 38,69

1 pokój, kuchnia parter
Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.


Do negocjacji nie mogą przystąpić osoby wymienione w § 2 pkt. 2 REGULAMINU ( tj. osoby zadłużone wobec Spółdzielni, zajmujące w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego, osoby które zakupiły już wcześniej lokal mieszkalny od Spółdzielni w ramach przetargu, posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni )
Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się po uprzednim porozumieniu się Administracją osiedla Siemianowice ( tel. 32/ 765 9531 )
Ustalanie terminów i oglądanie lokalu mieszkalnego tylko w dni robocze, tj.

poniedziałek w godz.: 08 : 00 - 16 : 00
wtorek
czwartek w godz.: 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz.: 08 : 00 - 12 : 00

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17.10.2014 r.

Informacji udziela:
Dział Członkowski  SM „Michał”: 32/766 8027

* Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał" w Siemianowicach Śl. zawiadamia, iż posiada wolny lokal mieszkalny:
w „starym" budownictwie :

1. Lokalizacja : ul. Górnicza 7/ 9 ; Siemianowice Śl.
II piętro
Powierzchnia użytkowa : 27,80 m2
1 pokój, kuchnia
Instalacje : elektryczna, wod-kan.,
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 7,00 zł./ 1m2

przeznaczony na wynajem, z możliwością ustanowienia co do tego lokalu prawa odrębnej własności na warunkach wynikających z przepisów obowiązujących w chwili uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na której posadowione są w/w budynki mieszkalne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu a następnie ustanowienia prawa odrębnej własności do w/w lokalu mieszkalnego jest zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12
krotnej wysokości czynszu najmu (podlegającej zwrotowi w chwili ustanowienia prawa odrębnej własności co do lokalu) oraz zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania ( nie mniejszej niż wskazana powyżej).
W przypadku złożenia tożsamych ofert ( tj. o tej samej wartości stawki czynszu najmu, co do tego samego lokalu), Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Oferta winna zawierać :
dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej lokal mieszkalny
oświadczenie o braku zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
(„oświadczam ,iż zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku podpisania ze mną umowy najmu lokalu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, co do stanu lokalu z chwili podpisania umowy")

Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się w dniach :
od 01.09.2014 r. do 12.09.2014 r. po uprzednim porozumieniu się z:
Administracją osiedla Siemianowice- Pani Ilona Sacharz
nr telef. 32/ 765 9531

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08:00
16:00
wtorek
czwartek w godz. : 08:00 14:00
piątek w godz. : 08:00
12:00
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie
od 01.09.2014 r. do 12.09.2014 r. w Dziale Członkowskim SM „Michał"
ul. Wieczorka 7A ; Siemianowice Śl.
Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał" : 32/ 766 80 27
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyny.

23-07-2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał" w Siemianowicach Śl. zawiadamia, iż posiada wolny lokal mieszkalny:
w „starym” budownictwie
:


1. Lokalizacja : ul. Górnicza 7/ 9 ; Siemianowice Śl.
II piętro
Powierzchnia użytkowa : 27,80 m2
1 pokój, kuchnia
Instalacje : elektryczna, wod-kan.,
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 7,00 zł./ 1m2

przeznaczony na wynajem, z możliwością ustanowienia co do tego lokalu prawa odrębnej własności na warunkach wynikających z przepisów obowiązujących w chwili uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na której posadowione są w/w budynki mieszkalne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu a następnie ustanowienia prawa odrębnej własności do w/w lokalu mieszkalnego jest zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12
krotnej wysokości czynszu najmu (podlegającej zwrotowi w chwili ustanowienia prawa odrębnej własności co do lokalu) oraz zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania ( nie mniejszej niż wskazana powyżej).
W przypadku złożenia tożsamych ofert ( tj. o tej samej wartości stawki czynszu najmu, co do tego samego lokalu), Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Oferta winna zawierać :

dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej lokal mieszkalny
oświadczenie o braku zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
(„oświadczam ,iż zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku podpisania ze mną umowy najmu lokalu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, co do stanu lokalu z chwili podpisania umowy”)

Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się w dniach :
od 01.08.2014 r. do 14.08.2014 r. po uprzednim porozumieniu się z:


Administracją osiedla Siemianowice  
Pani  Ilona Sacharz
nr telef.   32/ 765 95 31


Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08:00
16:00
wtorek
czwartek w godz. : 08:00 14:00
piątek w godz. : 08:00
12:00
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie
od 01.08.2014 r. do 14.08.2014 r. w Dziale Członkowskim SM „Michał"
ul. Wieczorka 7A ; Siemianowice Śl.
Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał” : 32/ 766 80 27
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyny.

24-06-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” w Siemianowicach Śl. zawiadamia, iż posiada wolny lokal mieszkalny:
w „starym” budownictwie :

1. Lokalizacja : ul. Górnicza 7/ 9 ; Siemianowice Śl.
II piętro
Powierzchnia użytkowa : 27,80 m2
1 pokój, kuchnia
Instalacje : elektryczna, wod-kan.,
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 7,00 zł./ 1m2

przeznaczony na wynajem, z możliwością ustanowienia co do tego lokalu prawa odrębnej własności na warunkach wynikających z przepisów obowiązujących w chwili uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na której posadowione są w/w budynki mieszkalne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu a następnie ustanowienia prawa odrębnej własności do w/w lokalu mieszkalnego jest zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12
krotnej wysokości czynszu najmu (podlegającej zwrotowi w chwili ustanowienia prawa odrębnej własności co do lokalu) oraz zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania ( nie mniejszej niż wskazana powyżej).
W przypadku złożenia tożsamych ofert ( tj. o tej samej wartości stawki czynszu najmu, co do tego samego lokalu), Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Oferta winna zawierać :
dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej lokal mieszkalny
oświadczenie o braku zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
(„oświadczam ,iż zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku podpisania ze mną umowy najmu lokalu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, co do stanu lokalu z chwili podpisania umowy”)

Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się w dniach :
od 01.07.2014 r. do 11.07.2014 r. po uprzednim porozumieniu się z pracownikiem Spółdzielni
Panem Wiesławem Grenda nr telef. 502 083 462

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08:00
16:00
wtorek
czwartek w godz. : 08:00 14:00
piątek w godz. : 08:00
12:00
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie
od 01.07.2014 r. do 11.07.2014 r. w Dziale Członkowskim SM „Michał”
ul. Wieczorka 7A ; Siemianowice Śl.
Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał” : 32/ 766 80 27
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyny.

24-06-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, Tel. 032-766-80-27

informuje, że 14.07.2014 r.
- o godz. 12:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY ),

którego przedmiotem jest ustanowienie


prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego :

1) ul. Wieczorka 3/ 4
o pow. 38,69
wartość rynkowa nieruchomości lokalowej 44.450,00 zł
1 pokój, kuchnia
parter
Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać :
od 01.07.2014 r. do 11.07.2014 r.

po uprzednim, telefonicznym porozumieniu się z :

Panem Wiesławem Grenda
nr telef. 502 083 462

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.

poniedziałek w godz. : 08 : 00 - 16 : 00
wtorek
czwartek w godz. : 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz. : 08 : 00 - 12 : 00


Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa mieszkania, określona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej winna nastąpić na konto SM „Michał”
ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl.
nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028
a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2014 r. o godz. 11:00.
Oferty przyjmowane są w Sekretariacie SM „Michał”
na pierwszym piętrze siedziby Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie SM „Michał” w Siemianowicach Śl. ul. Wieczorka 7a ( Dział Członkowski ) oraz na stronie internetowej Spółdzielni :
www.smmichal.pl

20-06-2014r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" informuje, że posiada do
wynajęcia

  • lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 1 w Siemianowicach Śl.:

- o powierzchni 74,86 m2,
- wyposażony w instalację elektryczną i wodną.

  • lokal użytkowy przy ul. Bytomskiej 40 w Siemianowicach Śl.:

- o powierzchni 37,06 m2,
- wyposażony w instalację elektryczną i wodną.
- wyposażony w centralne ogrzewanie

  • lokal użytkowy przy ul. Michałkowickiej 107 w Siemianowicach Śl.

- o powierzchni 142,25 m2,
- wyposażony w instalację elektryczną,

  • lokal użytkowy przy ul. Wieczorka 3 w Siemianowicach Śl.

- o powierzchni 39,18 m2
- wyposażony w instalację wodną

28-05-2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał" w Siemianowicach Śl. zawiadamia, iż posiada wolne lokale mieszkalne:
w „starym" budownictwie :

1. Lokalizacja : ul. Górnicza 7/ 9 ; Siemianowice Śl.
II piętro
Powierzchnia użytkowa : 27,80 m2
1 pokój, kuchnia
Instalacje : elektryczna, wod-kan.,
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 7,00 zł./ 1m2

1. Lokalizacja : ul. Górnicza 7/ 12 ; Siemianowice Śl.
II piętro
Powierzchnia użytkowa : 34,38 m2
1 pokój, kuchnia
Instalacje : elektryczna, wod-kan.,
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 7,00 zł./ 1m2


przeznaczone na wynajem, z możliwością ustanowienia co do tych lokali prawa odrębnej własności na warunkach wynikających z przepisów obowiązujących w chwili uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na której posadowione są w/w budynki mieszkalne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu a następnie ustanowienia prawa odrębnej własności do w/w lokali mieszkalnych jest zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12
krotnej wysokości czynszu najmu (podlegającej zwrotowi w chwili ustanowienia prawa odrębnej własności co do lokalu) oraz zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania ( nie mniejszej niż wskazana powyżej).
W przypadku złożenia tożsamych ofert ( tj. o tej samej wartości stawki czynszu najmu, co do tego samego lokalu), Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Oferta winna zawierać :
dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej lokal mieszkalny
oświadczenie o braku zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
(„oświadczam ,iż zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku podpisania ze mną umowy najmu lokalu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, co do stanu lokalu z chwili podpisania umowy")

Ze stanem technicznym w/w lokali mieszkalnych można zapoznać się w dniach :
od 02.06.2014 r. do 13.06.2014 r. po uprzednim porozumieniu się z pracownikiem Spółdzielni
Panem Wiesławem Grenda nr telef. 502 083 462

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08:00
16:00
wtorek
czwartek w godz. : 08:00 14:00
piątek w godz. : 08:00
12:00
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie
od 02.06.2014 r. do 13.06.2014 r. w Dziale Członkowskim SM „Michał"
ul. Wieczorka 7A ; Siemianowice Śl.
Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał" : 32/ 766 80 27
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyny.

28-04-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, Tel. 032-766-80-27

informuje, że na podstawie §14 pkt. 2
„REGULAMINU określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych”
Zarząd SM „Michał” ogłasza możliwość składania ofert związanych z nabyciem n/w lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji ceny

1) ul. Śmiłowskiego 19a/ 3
o pow. 73,18
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka II piętro
Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.

Do negocjacji nie mogą przystąpić osoby wymienione w § 1 pkt. 5 REGULAMINU
( tj. osoby zadłużone wobec Spółdzielni, pozbawione członkostwa w Spółdzielni poprzez wykluczenie, zajmujące w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego, osoby które zakupiły już wcześniej lokal mieszkalny od Spółdzielni w ramach przetargu )
Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się po uprzednim porozumieniu się z Panem Wiesławem Grenda ( tel. 502 083 462 )

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08 : 00 - 16 : 00
wtorek
czwartek w godz. : 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz. : 08 : 00 - 12 : 00


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.05.2014r.

Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał”: 32/ 766 80 27

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.

------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał" w Siemianowicach Śl. zawiadamia, iż posiada wolne lokale mieszkalne:
w „nowym" budownictwie :

1. Lokalizacja : ul. Krótka 10/ 29 ; Siemianowice Śl.
IV piętro
Powierzchnia użytkowa : 26,80 m2
1 pokój, przedpokój, kuchnia , łazienka z WC
Instalacje : elektryczna, wod-kan., gazowa , CO
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 15,00 zł./ 1m2
w „starym" budownictwie
:

1. Lokalizacja : ul. Górnicza 7/ 9 ; Siemianowice Śl.
II piętro
Powierzchnia użytkowa : 27,80 m2
1 pokój, kuchnia
Instalacje : elektryczna, wod-kan.,
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 9,00 zł./ 1m2

przeznaczone na wynajem, z możliwością ustanowienia co do tych lokali prawa odrębnej własności na warunkach wynikających z przepisów obowiązujących w chwili uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na której posadowione są w/w budynki mieszkalne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu a następnie ustanowienia prawa odrębnej własności do w/w lokali mieszkalnych jest zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12
krotnej wysokości czynszu najmu (podlegającej zwrotowi w chwili ustanowienia prawa odrębnej własności co do lokalu) oraz zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania ( nie mniejszej niż wskazana powyżej).
W przypadku złożenia tożsamych ofert ( tj. o tej samej wartości stawki czynszu najmu, co do tego samego lokalu), Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Oferta winna zawierać :
dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej lokal mieszkalny
oświadczenie o braku zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
(„oświadczam ,iż zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku podpisania ze mną umowy najmu lokalu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, co do stanu lokalu z chwili podpisania umowy")

Ze stanem technicznym w/w lokali mieszkalnych można zapoznać się w dniach :
od 05.05.2014 r. do 16.05.2014 r. po uprzednim porozumieniu się z pracownikiem Spółdzielni
Panem Wiesławem Grenda nr telef. 502 083 462

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08:00
16:00
wtorek
czwartek w godz. : 08:00 14:00
piątek w godz. : 08:00
12:00
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie
od 05.05.2014 r. do 16.05.2014 r. w Dziale Członkowskim SM „Michał"
ul. Wieczorka 7A ; Siemianowice Śl.
Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał" : 32/ 766 80 27

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyny.

---------------------


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” w Siemianowicach Śl. informuje, iż postępowanie przetargowe dotyczące lokalu mieszkalnego przy ulicy Oświęcimskiej 2a/ 2 w Siemianowicach Śląskich zostaje wstrzymane do odwołania.

Tym samym zamieszczona informacja dotycząca w/w lokalu mieszkalnego w gazetce spółdzielczej nr 4/181 ( KWIECIEŃ 2014 r.) jest nieaktualna.

15-04-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe:

1. Lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 1 w Siemianowicach Śl.
- o powierzchni 74,86 m2
- wyposażony w instalację elektryczną i wodną,

2. Lokal użytkowy przy ul. Bytomskiej 40 w Siemianowicach Śl.
- o powierzchni 37,06 m2,
- wyposażony w instalację elektryczną i wodną oraz centralne ogrzewanie;

3. Lokal użytkowy przy ul. Michałkowickiej 107 w Siemianowicach Śl.
- o powierzchni 142,25 m2,
- wyposażony w instalację elektryczną,

4. Lokal użytkowy przy ul. Wieczorka 3 w Siemianowicach Śl.
- o powierzchni 39,18 m2
- wyposażony w instalację wodną

Ustalanie terminów i oglądanie lokali użytkowych możliwe po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją przy ul. Orzeszkowej w Siemianowicach Śl. - Michałkowicach.

Wszelkie informacje na temat warunków wynajmu lokali można uzyskać w Dziale Czynszowym lub  po numerem telefonu 32 766-80-26.

31-03-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał" informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe:

1. Lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 1 w Siemianowicach Śl.
- o powierzchni 74,86 m2
- wyposażony w instalację elektryczną i wodną,

2. Lokal użytkowy przy ul. Bytomskiej 40 w Siemianowicach Śl.
- o powierzchni 37,06 m2,
- wyposażony w instalację elektryczną i wodną oraz centralne ogrzewanie;

3. Lokal użytkowy przy ul. Michałkowickiej 107 w Siemianowicach Śl.
- o powierzchni 142,25 m2,
- wyposażony w instalację elektryczną,

Ustalanie terminów i oglądanie lokali użytkowych możliwe po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją przy ul. Orzeszkowej w Siemianowicach Śl. - Michałkowicach.

Wszelkie informacje na temat warunków wynajmu lokali można uzyskać w Dziale Czynszowym lub  po numerem telefonu 32 766-80-26.

27-03-2014r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Michał’’
ul. Wieczorka 7a
41-100 Siemianowice Śl.

O G Ł A S Z A


,,KONKURS OFERT NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. BYTOMSKIEJ I STAWOWEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH”


Wymagania ofertowe można odbierać w SM ,,Michał’’ przy ul. Wieczorka 7a w Siemianowicach Śląskich w SEKRETARIACIE pokój nr 9, od dnia 31.03.2014 r. lub pobrać:


Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach (opisanych zgodnie z wytycznymi podanymi w wymaganiach ofertowych)  w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Michał’’ (pokój nr 9)    w terminie do dnia 07.04.2014 do godz.17:00.
Upoważnionym do kontaktu z oferentami i udzielania informacji jest :

Paweł  Matysik tel.: 509-783-746.

27-03-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, Tel. 032-766-80-27

informuje, że na podstawie §14 pkt. 2
„REGULAMINU określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych”
Zarząd SM „Michał” ogłasza możliwość składania ofert związanych z nabyciem n/w lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji ceny

1) ul. Kościelna 10/ 4
o pow. 96,55
4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC   II piętro
Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.

Do negocjacji nie mogą przystąpić osoby wymienione w § 1 pkt. 5 REGULAMINU
( tj. osoby zadłużone wobec Spółdzielni, pozbawione członkostwa w Spółdzielni poprzez wykluczenie, zajmujące w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego, osoby które zakupiły już wcześniej lokal mieszkalny od Spółdzielni w ramach przetargu )
Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się po uprzednim porozumieniu się z Panem Wiesławem Grenda ( tel. 502 083 462 )

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08 : 00 - 16 : 00
wtorek
czwartek w godz. : 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz. : 08 : 00 - 12 : 00


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11.04.2014r.

Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał”: 32/ 766 80 27

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.

27-03-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, Tel. 032-766-80-27

informuje, że 14.04.2014 r.
- o godz. 12:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY ),

którego przedmiotem jest ustanowienie


prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego :

1) ul. Oświęcimska 2a/2
o pow. 50,25
wartość rynkowa nieruchomości lokalowej 50.000,00 zł
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC
parter
Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.; gaz, C.O.

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać :
od 01.04.2014 r. do 11.04.2014 r.

po uprzednim, telefonicznym porozumieniu się z :

Panem Wiesławem Grenda
nr telef. 502 083 462

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.

poniedziałek w godz. : 08 : 00 - 16 : 00
wtorek
czwartek w godz. : 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz. : 08 : 00 - 12 : 00


Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa mieszkania, określona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej winna nastąpić na konto SM „Michał”
ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl. nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028
a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2014 r. o godz. 11:00.
Oferty przyjmowane są w Sekretariacie SM „Michał”
na pierwszym piętrze siedziby Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie SM „Michał” w Siemianowicach Śl. ul. Wieczorka 7a ( Dział Członkowski ) oraz na stronie internetowej Spółdzielni : www.smmichal.pl

27-03-2014r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał" w Siemianowicach Śl. zawiadamia, iż posiada wolne lokale mieszkalne:
w „nowym" budownictwie :

1. Lokalizacja : ul. Św. Barbary 24a/ 32 ; Siemianowice Śl.
IV piętro
Powierzchnia użytkowa : 55,75 m2
3 pokoje, przedpokój, kuchnia , łazienka z WC
Instalacje : elektryczna, wod-kan., gazowa , CO
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 15,00 zł./ 1m2

2. Lokalizacja : ul. Krótka 10/ 11 ; Siemianowice Śl.
II piętro
Powierzchnia użytkowa : 26,54 m2
1 pokój przedpokój, kuchnia , łazienka z WC
Instalacje : elektryczna, wod-kan., gazowa , CO
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 15,00 zł./ 1m2

3. Lokalizacja : ul. Krótka 10/ 29 ; Siemianowice Śl.
IV piętro
Powierzchnia użytkowa : 26,80 m2
1 pokój, przedpokój, kuchnia , łazienka z WC
Instalacje : elektryczna, wod-kan., gazowa , CO
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 15,00 zł./ 1m2

w „starym" budownictwie :

1. Lokalizacja : ul. Górnicza 7/ 9 ; Siemianowice Śl.
IV piętro
Powierzchnia użytkowa : 27,80 m2
1 pokój, kuchnia
Instalacje : elektryczna, wod-kan.,
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 9,00 zł./ 1m2

2. Lokalizacja : ul. Górnicza 7/ 12 ; Siemianowice Śl.
II piętro
Powierzchnia użytkowa : 34,38 m2
1 pokój , kuchnia
Instalacje : elektryczna, wod-kan.,
stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej - 9,00 zł. / 1m2

przeznaczone na wynajem, z możliwością ustanowienia co do tych lokali prawa odrębnej własności na warunkach wynikających z przepisów obowiązujących w chwili uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na której posadowione są w/w budynki mieszkalne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu a następnie ustanowienia prawa odrębnej własności do w/w lokali mieszkalnych jest zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12
krotnej wysokości czynszu najmu (podlegającej zwrotowi w chwili ustanowienia prawa odrębnej własności co do lokalu) oraz zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania ( nie mniejszej niż wskazana powyżej).
W przypadku złożenia tożsamych ofert ( tj. o tej samej wartości stawki czynszu najmu, co do tego samego lokalu), Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Oferta winna zawierać :
dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej lokal mieszkalny
oświadczenie o braku zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
(„oświadczam ,iż zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku podpisania ze mną umowy najmu lokalu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, co do stanu lokalu z chwili podpisania umowy")

Ze stanem technicznym w/w lokali mieszkalnych można zapoznać się w dniach :
od 01.04.2014 r. do 11.04.2014 r. po uprzednim porozumieniu się z pracownikiem Spółdzielni
Panem Wiesławem Grenda nr telef. 502 083 462

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08:00
16:00
wtorek
czwartek w godz. : 08:00 14:00
piątek w godz. : 08:00
12:00

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie
od 01.04.2014 r. do 11.04.2014 r. w Dziale Członkowskim SM „Michał"
ul. Wieczorka 7A ; Siemianowice Śl.
Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał" : 32/ 766 80 27

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyny.


zamieszczono 26-02-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, Tel. 032-766-80-27

informuje, że na podstawie §14 pkt. 2
„REGULAMINU określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych”
Zarząd SM „Michał” ogłasza możliwość składania ofert związanych z nabyciem n/w lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji ceny

1) ul. Bytomska 2/ 2
o pow. 32,36
1 pokój, kuchnia, przedpokój   parter
Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.

Do negocjacji nie mogą przystąpić osoby wymienione w § 1 pkt. 5 REGULAMINU
( tj. osoby zadłużone wobec Spółdzielni, pozbawione członkostwa w Spółdzielni poprzez wykluczenie, zajmujące w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego, osoby które zakupiły już wcześniej lokal mieszkalny od Spółdzielni w ramach przetargu )
Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się po uprzednim porozumieniu się z Panem Wiesławem Grenda ( tel. 502 083 462 )

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
poniedziałek w godz. : 08 : 00 - 16 : 00
wtorek
czwartek w godz. : 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz. : 08 : 00 - 12 : 00


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.03.2014r.

Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał”: 32/ 766 80 27

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

zamieszczono 26-02-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, Tel. 032-766-80-27

informuje, że 17.03.2014 r.
- o godz. 12:00 ORGANIZUJE PRZETARGOFERTOWY ( PISEMNY ),

którego przedmiotem jest ustanowienie


prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego :

1) ul. Kościelna 10/ 4
o pow. 96,55
wartość rynkowa nieruchomości lokalowej 94.560,00 zł
4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
II piętro
Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać :
od 03.03.2014 r. do 14.03.2014 r.

po uprzednim, telefonicznym porozumieniu się z :

Panem Wiesławem Grenda
nr telef. 502 083 462

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.

poniedziałek w godz. : 08 : 00 - 16 : 00
wtorek
czwartek w godz. : 08 : 00 - 14 :00
piątek w godz. : 08 : 00 - 12 : 00


Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa mieszkania, określona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej winna nastąpić na konto SM „Michał”
ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl. nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028
a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2014 r. o godz. 11:00.
Oferty przyjmowane są w Sekretariacie SM „Michał”
na pierwszym piętrze siedziby Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie SM „Michał” w Siemianowicach Śl. ul. Wieczorka 7a ( Dział Członkowski ) oraz na stronie internetowej Spółdzielni :  

zamieszczono 28-01-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, tel.: 32 766 80 27

informuje, że na podstawie §14 pkt. 3

„REGULAMINU określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych” Zarząd SM „Michał” ogłasza możliwość składania ofert związanych z nabyciem n/w lokalu mieszkalnego na warunkach umowy najmu w drodze konkursu stawki eksploatacyjnej:

  • ul. Górnicza 4/4 o pow. 36,33 m² ( 1 pokój i kuchnia parter; Instalacje : elektryczna ; wod.- kan.) Stawka wyjściowa do negocjacji : 4,86 zł. / 1m2


Za lokal mieszkalny zostanie pobrana kaucja zabezpieczająca, płatna przed podpisaniem umowy najmu (12- krotność wartości czynszu za w/w lokal, obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu).

Do negocjacji mogą przystąpić tylko osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Oferta winna zawierać :
dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
oświadczenie o braku zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
( „oświadczam ,iż zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku otrzymania umowy najmu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń w przyszłości” )


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie:
do dnia 14.02.2014r.
Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się po uprzednim porozumieniu się z Administracją Spółdzielni:
ADM Siemianowice
Ilona Sacharz - tel.: 32 765 95 31


Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w  dni robocze , tj.:
od 03. 02. 2014 r. do 14. 02. 2014 r. w godzinach:

Poniedziałek   w godz.: 08:00 - 16:00
wtorek
czwartek  w godz.: 08:00 - 14:00
piątek    w godz.: 08:00 - 12:00


Informacji udziela :
Dział Członkowski SM „Michał” : 32 766 80 27Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


zamieszczono 28-01-2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a,  Tel. 032-766-80-27

informuje, że  17. 02. 2014 r.
- o godz. 12:00   ORGANIZUJE  PRZETARG OFERTOWY  ( PISEMNY ) ,

którego przedmiotem jest ustanowienie


prawa  odrębnej  własności  do  lokalu  mieszkalnego :


  1).   ul. Kościelna 10/ 4 o pow. 96,55
wartość rynkowa nieruchomości lokalowej    118.200,00 zł   
 4  pokoje,   kuchnia, przedpokój, łazienka z WC   
 II piętro
Instalacje :  elektryczna ;  wod.- kan.


  2).   ul. Bytomska 2/ 2 o pow. 32,36 m²
wartość rynkowa nieruchomości lokalowej    27.440,00 zł   
 1  pokój,  kuchnia, przedpokój   
 parter
Instalacje :  elektryczna ;  wod.- kan.


Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać :
od   03. 02. 2014 r.   do  14. 02. 2014 r.

po uprzednim, telefonicznym porozumieniu się z :

* Administracją osiedla Michałkowice  
Pani  Katarzyna Płaczek
nr tel.   32/ 765 27 71


Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.:
Poniedziałek   w godz.: 08:00 - 16:00
wtorek
czwartek  w godz.: 08:00 - 14:00
piątek    w godz.: 08:00 - 12:00


Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa mieszkania, określona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.


Wpłata wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej winna nastąpić na konto SM „Michał”
ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl.  nr  72 1050 1357 1000 0010 0156 4028
a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 17. 02. 2014  r.   o godz. 11:00.
Oferty przyjmowane są w Sekretariacie SM „Michał”
na pierwszym piętrze siedziby Spółdzielni.


Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  przetargu  bez  podania  przyczyny.
Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu  na  ustanowienie i sprzedaż odrębnej  własności  lokali mieszkalnych i użytkowych. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie SM „Michał” w Siemianowicach Śl. ul. Wieczorka 7a  ( Dział Członkowski ) oraz na stronie internetowej  Spółdzielni :  www.smmichal.pl


z dnia 20-12-2013r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” 41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, tel. 32 766 80 27 informuje, że 20. 01. 2014 r. - o godz. 12:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY (PISEMNY), którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego :


  • ul. Kościelna 10/4 – o pow. 96,55 m²; wartość rynkowa nieruchomości lokalowej – 118.200,00 zł

4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC – II piętro Instalacje: elektryczna, wod.- kan.

  • ul. Bytomska 2/2 – o pow. 32,36 m²; wartość rynkowa nieruchomości lokalowej  –  34.300,00 zł

1  pokój,  kuchnia, przedpokój   –  parter; Instalacje:  elektryczna,  wod.- kan.

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać :
od 07. 01. 2014 r. do 17. 01. 2014 r.
po uprzednim, telefonicznym porozumieniu się z :
* Administracją osiedla Michałkowice – Pani Katarzyna Płaczek
nr tel. 32 765 27 71

Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj.
:
poniedziałek w godz.: 08:00 - 16:00
wtorek – czwartek w godz.: 08:00 - 14:00
piątek w godz.: 08:00 - 12:00

Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa mieszkania, określona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej winna nastąpić na konto SM „Michał” ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl. nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028, a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty.


Termin składania ofert upływa w dniu 20. 01. 2014 r. o godz. 11:00.

Oferty przyjmowane są w Sekretariacie SM „Michał” na pierwszym piętrze siedziby Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie SM „Michał” w Siemianowicach Śl. ul. Wieczorka 7a (Dział Członkowski).

z dnia 20-12-2013r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” 41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, tel. 032 766 80 27 informuje,  że  na  podstawie §14  pkt.3 „REGULAMINU określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych” Zarząd SM „Michał”  ogłasza  możliwość  składania  ofert  związanych  z  nabyciem  n/w lokali mieszkalnych na warunkach umowy najmu w drodze negocjacji stawki eksploatacyjnej


1
.  ul. Mysłowicka 22/ 4 – o pow. 45,62 m²
1  pokój,  kuchnia,  ubikacja –  I piętro
Instalacje :  elektryczna ;  wod.- kan.
Stawka wyjściowa do negocjacji :  4,99 zł. / 1m2

2
.  ul. Górnicza 4/4  – o pow. 36,33 m²
1 pokój i kuchnia  –  parter
Instalacje :  elektryczna ;  wod.- kan.
Stawka wyjściowa do negocjacji :  6,38 zł. / 1m2

3
.  ul. Śmiłowskiego 19a/ 3 – o pow. 73,18 m²
2  pokoje ,  kuchnia , przedpokój, łazienka  –  II  piętro
Instalacje :  elektryczna ;  wod.- kan.
Stawka wyjściowa do negocjacji :  3,68 zł. / 1m2

4
.  ul. Krupanka 29/ 3 – o pow. 36,82 m²
1  pokój i  kuchnia  –  parter
Instalacje :  elektryczna ;  wod.- kan.
Stawka wyjściowa do negocjacji :  5,53 zł. / 1m2

Za lokal mieszkalny zostanie pobrana kaucja zabezpieczająca , płatna przed podpisaniem umowy najmu  (12- krotność wartości czynszu za w/w lokal, obowiązującej  w dniu zawarcia umowy najmu). Do negocjacji mogą przystąpić tylko osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Osoby  zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17.01. 2014 r.


Ze stanem technicznym w/w lokalu mieszkalnego można zapoznać się po uprzednim porozumieniu się  z Administracją Spółdzielni:
ADM  Siemianowice  –
p.Ilona Sacharz (tel. 32 765 95 31)
Informacji udziela: Dział Członkowski  SM „Michał”: 32
766 80 27

KONKURS OFERT NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH PLANOWANYCH DO ZREALIZOWANIA W 2014 ROKU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Michał’’
ul. Wieczorka 7a
41-100 Siemianowice Śl.

OGŁASZA
,,KONKURS OFERT NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH PLANOWANYCH DO ZREALIZOWANIA W 2014 ROKU"


KONKURSEM OBJĘTE SĄ:
1.
Roboty ogólnobudowlane
2.
Roboty dekarskie
3.
Roboty elektryczne
4.
Roboty instalacyjne w zakresie:

  • instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania

  • instalacji gazowej

5. Roboty drogowe
6.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
7.
Roboty zduńskie

Wymagania ofertowe można odbierać w SM ,,Michał’’ przy ul. Wieczorka 7a w Siemianowicach Śląskich w Dziale Technicznym(pokój nr 5) po dokonaniu wpłaty w
kasie spółdzielni w kwocie 125,00 zł + vat  lub na konto bankowe nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028 po okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu, od dnia 18.12.2013r.

Kasa czynna jest
:
Poniedziałek
: 7:30 do 11:00 oraz 12:00 do 16:00
Wtorek
- Czwartek: 7:30 do 11:00 oraz 12:00 do 14:00
Piątek
: 7:30 do 12:00  

24.12.2013
- Kasa nieczynna
31.12.2013
- Kasa nieczynna
02.01.2014
- Kasa nieczynna
03.01.2014
- Kasa nieczynna

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach  w Biurze Podawczym Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Michał’’ (pokój nr 3) w terminie do dnia 13.01.2014 do godz. 9
:00  .
Upoważnionym do kontaktu z oferentami i udzielania informacji jest Pełnomocnik Zarządu ds. Techniczno-Administracyjnych Pan Andrzej Osucha tel
.: 505 095 385.

Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści