Rejestr Uchwał RN 2019 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Rejestr Uchwał RN 2019

O nas > Rejest uchwał

Rejestr uchwał 2019r.

  

Uchwała nr 2/2019 z dnia 11.02.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 3/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.


Uchwała nr 5/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 6/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2019.

Uchwała nr 7/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie:  przeznaczenia środków z  Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni (spłata CFR).

Uchwała nr 8/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 9/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  oceny sprawozdania finansowego za rok 2018.

Uchwała nr 10/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2018 rok przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Uchwała nr 11/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała nr 13/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  przeznaczenia środków z  Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni (spłata CFR).

Uchwała nr 14/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie: udzielenia zezwolenia na dodatkowe zajęcia zarobkowe członków Zarządu.

 
Uchwała nr 15/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 16/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2019.

Uchwała nr 17/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie:  zmiany Regulaminu rozliczania zużycia wody zimnej oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.

Uchwała nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia wprowadzenia nowego składnika do opłaty czynszowej.

 
Uchwała nr 19/2019 z dnia 02.07.2019 r. w sprawie:  powołania Prezydium Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 20/2019 z dnia 02.07.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 21/2019 z dnia 15.07.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na czasowe pokrycie należności z Centralnego Funduszu Remontowego.

Uchwała nr 22/2019 z dnia 26.08.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 23/2019 z dnia 26.08.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 24/2019 z dnia 26.08.2019 r. w sprawie:  przeznaczenia środków z Funduszu społeczno-kulturalnego Spółdzielni.

Uchwała nr 25/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 26/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.

Uchwała nr 27/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 28/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie: zatwierdzenie zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2019.

Uchwała nr 29/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2019 rok.

Uchwała nr 30/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 31/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie: przyjęcia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz 2020 rok.

Uchwała nr 32/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych.

Uchwała nr 33/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie: zmiany schematu organizacyjnego.

Uchwała nr 34/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 35/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na rok 2020.

Uchwała nr 36/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zasad rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”w Siemianowicach Śląskich.


  

 
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści