Rejestr Uchwał RN 2019 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Rejestr Uchwał RN 2019

O nas > Rejest uchwał

Rejestr uchwał 2019r.

  

Uchwała nr 2/2019 z dnia 11.02.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 3/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.


Uchwała nr 5/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 6/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2019.

Uchwała nr 7/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie:  przeznaczenia środków z  Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni (spłata CFR).

Uchwała nr 8/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 9/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  oceny sprawozdania finansowego za rok 2018.

Uchwała nr 10/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2018 rok przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Uchwała nr 11/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała nr 13/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:  przeznaczenia środków z  Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni (spłata CFR).

Uchwała nr 14/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie: udzielenia zezwolenia na dodatkowe zajęcia zarobkowe członków Zarządu.

Uchwała nr 15/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.

Uchwała nr 16/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2019.

Uchwała nr 17/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie:  zmiany Regulaminu rozliczania zużycia wody zimnej oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.

Uchwała nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia wprowadzenia nowego składnika do opłaty czynszowej. 

 
Created with AJKOMP
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści