Archiwum informacji - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Archiwum informacji

Dla Mieszkańca

 

 

 
                                          
 
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
 
1/. OKA-4210-31(5)/2015/23716/II/PS  z dnia 30 lipca 2015r. została zatwierdzona nowa „Taryfa dla ciepła” dla Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.,
 
2/. OKA-4210-24(6)/2015/8033/XIII/PS  z dnia 30 lipca 2015r. została zatwierdzona nowa „Taryfa dla ciepła” dla CEZ Chorzów S.A.,
 
3/. OKA-4210-38(6)/2015/1883/XI/CW  z dnia 14 sierpnia  2015r. została zatwierdzona nowa „Taryfa dla ciepła” dla Tauron Wytwarzanie S.A.- źródło Elektrownia Łagisza.
 
Tekst taryf został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 06 sierpnia 2015 roku poz. 4216 i 4218 oraz z dnia 17 sierpnia 2015 roku poz. 4280.
 
 
Poniżej podajemy wysokość nowych uśrednionych cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w grupie taryfowej :
 
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
 
ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Świerczewskiego 32,32a,
 
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7.473,33 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4.058,40 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 2,87 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 24,18 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  7,87 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Stawka opłaty wynikająca z art.12 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej 0,36 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  12,72 zł / m3
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o  1,85%
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta o  2,38%
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta o 3,22%
 
 
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a,b,c,  ul. Kapicy 1):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7.473,33 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5.885,63 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 2,87 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 24,18 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  9,64 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Stawka opłaty wynikająca z art.12 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej 0,36 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  12,72 zł / m3
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o  1,60%
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta o  2,26%
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta o 3,22%
 
 
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6,8,10):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7.473,33 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5.852,91 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 2,87 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 24,18 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 8,48 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Stawka opłaty wynikająca z art.12 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej 0,36 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  12,72 zł / m3
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o  1,60%
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta o  2,34%
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta o 3,22%
 
 
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7.473,33 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 7.503,51 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 2,87 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 24,18 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,56 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Stawka opłaty wynikająca z art.12 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej 0,36 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  12,72 zł / m3
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o  1,42%
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta o  2,13%
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta o 3,22%
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
 
                                                       30,33,40 ul. Oświęcimska 2 ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7.473,33 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1.611,98 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4.058,40 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła  Turon Ciepło 2,87 zł / MW
 
  m-c
 
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 24,18 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,45 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Turon Ciepło 7,87 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Turon Ciepło 0,01 zł /
 
  GJ
 
- Stawka opłaty wynikająca z art.12 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej 0,39 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  12,32 zł / m3
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o  1,63%
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta o  1,93%
 
- cena nośnika ciepła bez zmian
 
 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 


INFORMACJA
 
od 02 STYCZNIA 2015r.
 
ZMIANA DNI I GODZIN OTWARCIA KAS
 
Kasy Spółdzielni będą czynne
 
w następujących dniach i godzinach:
 
KASA GŁÓWNA SM „Michał”
 
ul. Wieczorka 7a
 
Poniedziałki                        7:00-11:00 i 11.15-16.00
Środy                                     7:00-11:00 i 11:15-14:00
Piątki                                                                 7:00-12:00
 
KASA ADM MICHAŁKOWICE
 
ul.Orzeszkowa 22
 
Wtorki                                  7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
Czwartki                               7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy!
__________________________________________________________

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ”
INFORMUJE,  ŻE W DNIU 24.12.2014r. /ŚRODA/  
SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI  PRZY UL.WIECZORKA 7A
BĘDZIE NIECZYNNA
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MICHAŁ”
INFORMUJE,  ŻE  W  DNIU   24.12.2014r. /ŚRODA/   
ADMINISTRACJE NR  I i II
PRZY UL.ORZESZKOWEJ 22   I  UL. J. PAWŁA II 5
BĘDĄ  CZYNNE OD GODZ. 7:00 DO 11:00
______________________________________________________
 
INFORMACJA
 
W dniach 5-24 grudnia 2014r Kasy Spółdzielni będą czynna w następujących godzinach:
 

 
KASA GŁÓWNA (ul. Wieczorka 7a):
 
08.12.2014r (poniedziałek) 7:00-11:00 i 11.15-16.00
 
10.12.2014r (środa) 7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
12.12.2014r (piątek) 7:00-12:00
 
15.12.2014r (poniedziałek) 7:00-11:00 i 11.15-16.00
 
17.12.2014r (środa) 7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
19.12.2014r (piątek) 7:00-12:00
 
22.12.2014r (poniedziałek) 7:00-11:00 i 11.15-16.00
 
23.12.2014r (wtorek) 7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
05,09,11,16,18,24 grudnia (Wigilia) Kasa Główna nieczynna
 
 
KASA ADM MICHAŁKOWICE (ul.Orzeszkowa 22):
 
05.12.2014r (piątek) 7:00-12:00
 
09.12.2014r (wtorek) 7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
11.12.2014r (czwartek) 7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
16.12.2014r (wtorek) 7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
18.12.2014r (czwartek) 7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
22.12.2014r (poniedziałek) 7:00-11:00 i 11.15-16.00
 
23.12.2014r (wtorek) 7:00-11:00 i 11:15-14:00
 
24 .12.2014r (Wigilia-środa) 7:00-10:00
 
08,10,12,15,17 grudnia Kasa ADM Michałkowice nieczynna
________________________________________________________________
 
 
Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy!

30-10-2014r.

W związku z niedostarczeniem przez przedsiębiorstwo energetyczne  warunków sprzedaży ciepła, określonych w stosownych umowach, Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  "Michał" skierował pisma o udzielenie  bonifikaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  17.09.2014 r. - treść pisma kliknij tutaj


16-06-2014r.
Zestawienie porównawcze treści Statutu SM Michał w Siemianowicach i projektowanych zmian będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniach 25 26 czerwca 2014 roku

10-06-2014r.
Dokumenty do pobrania dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał" - kliknij i pobierz skompresowany folder zawierający wszystkie dokumenty

05-06-2014r.

TAURON Ciepło Sp. z o.o. informuje odbiorców energii cieplnej o możliwości wystąpienia przerw w dostawie ciepła do mieszkań zasilanych przez Ciepłownię Siemianowice Sp. z o.o. w dniach od 10.06.2014r. od godz.7:00 do dnia 15.06.2014r. godzi.20:00. W załączeniu pismo z informacją.


23-04-2014r.

"Uprzejmie informujemy wszystkich Członków Spółdzielni mieszkaniowej "Michał" w Siemianowicach Śląskich, iż powołana przez Radę Nadzorczą Komisja Statutowa zakończyła zasadniczą cześć swoich prac nad stworzeniem projektu nowego Statutu Spółdzielni oraz Regulaminów uchwalanych przez Walne Zgromadzenie Członków. Przedstawiając Członkom projekt Statutu, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz zgłaszanie ewentualnych wniosków i uwag związanych z treścią jego zapisów, tak aby jeszcze przed oficjalnym zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków Komisja Statutowa mogła opracować te wnioski i uwagi oraz przygotować ostateczna wersję Statutu, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Oczywiście zgłoszenie przez Członków Spółdzielni uwag na obecnym etapie tworzenia Statutu nie będzie wyłączało Ich prawa do zgłoszenia wniosków w tym zakresie również na etapie formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia stosownie do postanowień obecnie obowiązującego Statutu Spółdzielni."
Projekt można pobrać tutaj----------------------------
ZMIANY W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW - KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ SZCZEGÓŁY


O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MICHAŁ" INFORMUJE,  ŻE  W  DNIU   02.05.2014r.  / PIĄTEK /  :
SIEDZIBA  SPÓŁDZIELNI  PRZY UL. WIECZORKA 7A
BĘDZIE  NIECZYNNA


Dzień 02 maja
2014r. ustala się dniem wolnym od pracy za 03.05.2014r. (święto przypadające w sobotę).  Na podstawie decyzji Sądu Najwyższego  z dnia 14 listopada2001r. sygn. Akt ZP 20/01 oraz art. 130 kodeksu pracy.
    

ADMINISTRACJE PRZY UL.ORZESZKOWEJ 22  I  UL. J. PAWŁA II 5   BĘDĄ  CZYNNE od 7:00 do 13:00


                         

----------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" informuje, że od dnia 01 marca 2014 roku ulegają zmianie godziny pracy KASY. Zmiana dotyczy ADM Michałkowice oraz siedziby Spółdzielni.
PONIEDZIAŁEK   7.00 -11.00  i  11.15 -16.00
WT-CZW             7.00 -11.00  i  11.15 -14.00
PIĄTEK                7.00 -12.00  


----------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Michał'' informuje mieszkańców, że zostały zamieszczone harmonogramy /kliknij aby zapoznać się ze szczegółami/:

  • harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych z budynków wielorodzinnych w roku 2014

  • harmonogram organizacji Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
    organizacji Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych -Punktu Przyjmowania Odpadów Budowlanych
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści