Projekt numer UDA-RPSL.05.02.01-24-071D/16-00 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Projekt numer UDA-RPSL.05.02.01-24-071D/16-00

Ogłoszenia > Projekty inwestycyjne
 
Projekt numer UDA-RPSL.05.02.01-24-071D/16-00 ,,Usunięcie azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej 2 i 4 w Siemianowicach Śląskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Piorytetowa V. ,,Ochrona Środowiska i efektywme wykorzystanie zasobów".

 
Działanie 5.2. ,,Gospodarka odpadami"
Poddziałanie 5.2.1. ,,Gospodarka odpadami -ZIT"

 
Przedmiotem projektu
Likwidacja azbestu w ścianach balkonowych wraz z termomodernizacją budynków Lipowa 2 i 4.

 
Celem głównym projektu  
Likwidacja azbestu oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.  
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikają z analizy  problemów i potrzeb:
  1. Liwidacji azbestu
  2. Ograniczenia strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania.
  3. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, poprawa czystości powietrza.
  4. Poprawa warunków użytkowania obiektów oraz zwiększenie komfortu   mieszkańców budynków.

 
Planowane efekty projektu
  • poprawa współczynników przenikania ciepła przez przegrody budowlane (W/m²K)
           przed termomoderrnizacją 0,910/1,230/1,354,1,210/2,611/0,983/1,243/2,611
           po wykonanej termomodernizacji 0,226/0,227/0,230/0,227/0,316/0,983/1,243/2,611
  • obliczeniową moc cieplną systemu  z 266,45 KW na 165,47 KW
  • roczne zapotrzebowanie na ciepło (GJ/rok) przed 3322,30 GJ/rok po termomodernizacji 1771,78 GJ/rok

 
Wartość robót:
 
2.277.500,39zł netto + 8%Vat
 
Wartość projektu:
 
649.701,46 zł
 
Planowane wydatki kwalifikowane:
 
649.701,46 zł
 
Współfinansowanie UE:
 
552.246,24 zł
 
Wkład własny:
97.455,22 zł
 

   
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści