Konkursy - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Konkursy

Ogłoszenia

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MICHAŁ”,
41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Wieczorka 7a,
Tel.: (32) 766-80-25
O G Ł A S Z A
„KONKURS OFERT NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH”
PLANOWANYCH DO ZREALIZOWANIA W 2015 ROKU.
Konkursem objęte są:
1.Roboty dekarskie.
2.Roboty ogólnobudowlane.
3.Roboty elektryczne.
4.Roboty instalacyjne w zakresie:
- instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
- instalacji gazowej(remonty + wymiana).
5.Roboty drogowe.
6.Roboty zduńskie.
 
Wymagania ofertowe do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „MICHAŁ” po uiszczeniu opłaty w kwocie 250zł + VAT w kasie Spółdzielni.
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 15.01.2015 ROKU do godziny 14:30.
Oferty dotyczące KONKURSU należy składać w zapieczętowanych kopertach w dziale technicznym pok. nr 5 w siedzibie SM „MICHAŁ”, po wykupieniu wymagań ofertowych.
Upoważnionym do kontaktu z oferentami i udzielania informacji o warunkach wymagań ofertowych jest V-ce Prezes Zarządu Robert Kochanek.
 
Godziny urzędowania Spółdzielni:
poniedziałek 7-17, wtorek, środa, czwartek 7-15, piątek 7-13.
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści