Historia - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Historia

O nas


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" nie od początku była jednolitym organizmem spółdzielczym o tej właśnie nazwie. Tworzyła się i powstawała przez kilka lat, aby w końcu utworzyć SM "Michał" w obecnym kształcie.
Na początku lat 90-tych kopalnia KWK "Siemianowice weszła w okres restrukturyzacji. W wyniku tego procesu powstała Rudzka Spółka Węglowa, a jedną z pierwszych inicjatyw ówczesnego zarządu była jak najszybsza likwidacja siemianowickiej kopalni z powodu jej wysokiej nierentowności.
Dla wielu działaczy związkowych i rady pracowniczej stało się jasne, że należy ratować kopalniany majątek. Przy kopalni istniał dział mieszkaniowo-remontowy, którego kierownikiem była obecna prezes SM "Michał" - Adelajda Chawińska. W oparciu o substancję mieszkaniową działacze związkowi i rady pracowniczej podjęli decyzję o zawiązaniu grupy inicjatywnej, której zadaniem było doprowadzenie do powstania spółdzielni mieszkaniowej. Rada Pracownicza KWK "Siemianowice" uchwałą z 24 marca 1993 roku zaakceptowała powstanie przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej. 1 października 1993 roku została zawarta umowa pomiędzy kopalnią a Spółdzielnią o przekazaniu w administrację zleconą pierwszych obiektów. Wśród nich było między innymi 315 budynków mieszkalnych z 4719 mieszkaniami, a także garaże i lokale użytkowe.
W maju 1998 roku rozpoczął się proces przejęcia budynków już nie tylko w administrowanie ale na własność. Pierwsze takie budynki przejęto w Michałkowicach przy ul. Przyjaźni, Łukasińskiego, Bytomskiej oraz w Siemianowicach przy ul. Świerczewskiego, Staszica, Czeladzkiej. Dodajmy, że pierwotnie Spółdzielnia nasza nazywała się "Gwarek". Jednakże na mocy Walnego Zgromadzenia Członków 10 lipca 1996 roku nastąpiła zmiana nazwy na Spółdzielnię Mieszkaniową "Michał".
W związku z przypadającym w październiku 2003 roku jubileuszem 10-lecia SM "Michał" została odznaczona przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaką "Za zasługi dla Spółdzielczości". Te wyjątkowe wyróżnienie nadaje się Spółdzielniom będącym wzorem gospodarności, zaradności i dobrego funkcjonowania.
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści