Historia - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Historia

O nasSpółdzielnia  Mieszkaniowa "Michał" nie od początku była jednolitym organizmem  spółdzielczym o tej właśnie nazwie. Tworzyła się i powstawała przez  kilka lat, aby w końcu utworzyć SM "Michał" w obecnym kształcie.

Na  początku lat 90-tych kopalnia KWK "Siemianowice weszła w okres  restrukturyzacji. W wyniku tego procesu powstała Rudzka Spółka Węglowa, a  jedną z pierwszych inicjatyw ówczesnego zarządu była jak najszybsza  likwidacja siemianowickiej kopalni z powodu jej wysokiej nierentowności.
Dla  wielu działaczy związkowych i rady pracowniczej stało się jasne, że  należy ratować kopalniany majątek. Przy kopalni istniał dział  mieszkaniowo-remontowy, którego kierownikiem była obecna prezes SM  "Michał" - Adelajda Chawińska. W oparciu o substancję mieszkaniową  działacze związkowi i rady pracowniczej podjęli decyzję o zawiązaniu  grupy inicjatywnej, której zadaniem było doprowadzenie do powstania  spółdzielni mieszkaniowej. Rada Pracownicza KWK "Siemianowice" uchwałą z  24 marca 1993 roku zaakceptowała powstanie przyzakładowej Spółdzielni  Mieszkaniowej. 1 października 1993 roku została zawarta umowa pomiędzy  kopalnią a Spółdzielnią o przekazaniu w administrację zleconą pierwszych  obiektów. Wśród nich było między innymi 315 budynków mieszkalnych z  4719 mieszkaniami, a także garaże i lokale użytkowe.
W maju 1998 roku  rozpoczął się proces przejęcia budynków już nie tylko w administrowanie  ale na własność. Pierwsze takie budynki przejęto w Michałkowicach przy  ul. Przyjaźni, Łukasińskiego, Bytomskiej oraz w Siemianowicach przy ul.  Świerczewskiego, Staszica, Czeladzkiej. Dodajmy, że pierwotnie  Spółdzielnia nasza nazywała się "Gwarek". Jednakże na mocy Walnego  Zgromadzenia Członków 10 lipca 1996 roku nastąpiła zmiana nazwy na  Spółdzielnię Mieszkaniową "Michał".
W związku z przypadającym w  październiku 2003 roku jubileuszem 10-lecia SM "Michał" została  odznaczona przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaką "Za zasługi dla  Spółdzielczości". Te wyjątkowe wyróżnienie nadaje się Spółdzielniom  będącym wzorem gospodarności, zaradności i dobrego funkcjonowania.
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści