Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści
 Dyżur Rady Nadzorczej SM "MICHAŁ" odbędzie się
 
w dniu 18.03.2019 r.
 
w godz.: 16:00 - 17:00.
 
W siedzibie Spółdzielni przy ul. Boh. Westerplatte 22 w Siemianowicach Śląskich.

 

 
Komunikat Naczelnika Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dotyczący rozliczenia podatku PIT. ----> kliknij tutaj


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.54.2018.1883.XIV.AM  z dnia 05.12.2018r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla  spółki TAURON Wytwarzanie S.A...
 
Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, które będą obowiązywać od  01 stycznia ’2019r. --------> KLIKNIJ TUTAJ
 

 
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją OKA.4210.60.2018. 290..XII.PS.Z md z dnia 11.12.2018r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018r, poz.8079.
 
Poniżej wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupach taryfowych, które będą obowiązywać
 
 od dnia  01 stycznia 2019r.------> KLIKNIJ TUTAJ
 

 
O G Ł O S Z E N I E
 
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MICHAŁ”
 
INFORMUJE,  ŻE W DNIU  24.12.2018r. /PONIEDZIAŁEK/    
 
SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI  
PRZY UL. BOHATERÓW  WESTERPLATTE 22
 
                               
 
BĘDZIE  NIECZYNNA
 
 
 
ADMINISTRACJE NR  I i II  
 
PRZY UL. ORZESZKOWEJ 22   i  UL. J. PAWŁA II 5
 
BĘDĄ  CZYNNE OD GODZ. 7:00 DO 13:00
 
 

 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
DYŻUR RADY NADZORCZEJ SM "MICHAŁ" ODBĘDZIE SIĘ
 
W DNIU  21.01.2019r. /PONIEDZIAŁEK/
 
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI  
 
PRZY UL. BOHATERÓW  WESTERPLATTE 22
 
W GODZ. OD 16:00 DO 17:00
 
Archiwum informacji - ostatnia aktualizacja 14-11 -2016r.
Ważne telefony
Administracja "Michałkowice":
32 766 80 10
Administracje "Siemianowice":
32 766 80 13

Zgłaszanie awarii:
w administracjach w godzinach urządowania
lub 501 650 170 – FIRMA PRiMO do godziny 22:00

Uwaga! W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32 220 01 80 (całą dobę)
Created with AJKOMP
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści