WZCZ 2017 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

WZCZ 2017

O nas > Walne Zgomadzenie Członków
WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ”
odbędzie się w dniach 6-7 czerwiec 2017.

Jak co roku, członkowie naszej spółdzielni mają okazję uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, które jest najwyższym organem spółdzielczym, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe dla mieszkańców sprawy. Mamy nadzieję spotkać się w atmosferze otwartości, dialogu, zrozumienia i współpracy. Liczymy na Państwa obecność. Poniżej publikujemy informacje organizacyjne, sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej, opinię niezależnego biegłego Rewidenta, treść wniosków zgłaszanych przez członków SM „Michał” na WZCz w 2016 r. oraz projekty uchwał tegorocznego WZCz.

Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści