Rejestr Uchwał RN 2015 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Rejestr Uchwał RN 2015

O nas > Rejest uchwał


    
 • Uchwała nr 1/2015 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia schematu organizacyjnego SM „Michał”.
 • Uchwała nr 2/2015 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 3/2015 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu i cofnięcia zawieszenia w funkcjach Członków Rady Nadzorczej delegowanych do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółdzielni.
 • Uchwała nr 4/2015 z dnia 03.02.2015 r. w sprawie: powołania Członka Zarządu Spółdzielni.
 • Uchwała nr 5/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 6/2015 z dnia 24.02.2015 r.  w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 7/2015 z dnia 24.02.2015 r.  w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 8/2015 z dnia 24.02.2015 r.  w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 9/2015 z dnia 24.02.2015 r.  w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 10/2015 z dnia 24.02.2015 r.  w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 11/2015 z dnia 24.02.2015 r.  w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 12/2015 z dnia  24.02.2015 r.  w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 13/2015 z dnia  24.02.2015 r.  w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 14/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2015.
 • Uchwała nr 15/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 16/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie: odsetek od niewpłaconych w terminie należności czynszowych i opłat z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.
 • Uchwała nr 17/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie: upoważnienia Prezydium Rady Nadzorczej do zawierania i zmian umów o pracę z Zarządem Spółdzielni.
 • Uchwała nr 18/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych.
 • Uchwała nr 19/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie: powołania Sekretarza Rady Nadzorczej.
 • Uchwała nr 20/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu porządku domowego dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 21/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie: powołania członka Komisji Remontowej.
 • Uchwała nr 22/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego robót remontowych na 2015 rok.
 • Uchwała nr 23/2015 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 24/2015 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyborów członków Rad Osiedli i delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 25/2015 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie: podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
 • Uchwała nr 26/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego za rok 2014.
 • Uchwała nr 27/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2014 rok przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 • Uchwała nr 28/2015 z dnia 02.06.2015 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 29/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 30/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 31/2015 z dnia 25.08.2015 r.  w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
 • Uchwała nr 32/2015 z dnia 25.08.2015 r.  w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2015
 • Uchwała nr 33/2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 34/2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 35/2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie: przyjęcia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2015.
 • Uchwała nr 36/2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu Funduszu
  Remontowego Spółdzielni na rok 2015.
 • Uchwała nr 37/2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie:  korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2015 rok.
 • Uchwała nr 39/2015 z dnia 20.10.2015 r.  w sprawie: przyjęcia Regulaminu zasad rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 40/2015 z dnia 20.10.2015 r.  w sprawie: podwyżki opłat za dzierżawę nieruchomości i najem garaży.
 • Uchwała nr 41/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 42/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu rozliczania zużycia wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej”Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 43/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 44/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 45/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 46/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 47/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 48/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 49/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 51/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 52/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 53/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 54/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 55/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 56/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 57/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 58/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 59/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 60/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 61/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 62/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 63/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 64/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 65/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 66/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 67/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 68/2015 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 69/2015 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2016.
 • Uchwała nr 70/2015 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu Funduszu
  Remontowego Spółdzielni na rok 2015.
 • Uchwała nr 71/2015 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie:  korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2015 rok.

Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści