Rejestr Uchwał RN 2014 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści
O nas > Rejest uchwał

Uchwała nr 1/2014 z dnia 21.01.2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 18/2013 z dnia 24.09.2013 r.

Uchwała nr 2/2014 z dnia 21.01.2014 r. w sprawie: podwyższenia stawki funduszu remontowego

Uchwała nr 3/2014 z dnia 21.01.2014 r. w sprawie: rozpoznania odwołania „SPOŁEM” Siemianowickiej Spółdzielni Spożywców w Siemianowicach Śląskich od Uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków.

Uchwała nr 4/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni.

Uchwała nr 5/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej z czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu i cofnięcia zawieszenia w funkcjach Członków Rady Nadzorczej delegowanych do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółdzielni.

Uchwała nr 6/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.

Uchwała nr 7/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.

Uchwała nr 8/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.

Uchwała nr 9/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.

Uchwała nr 10/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.

Uchwała nr 11/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.

Uchwała nr 12/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej, celem opracowania zmian w Statucie.

Uchwała nr 13/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia schematu organizacyjnego SM „Michał”.

Uchwała nr 14/2014 z dnia 25.02.2014 r. w sprawie: powołania członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 15/2014 z dnia 25.02.2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 32a/2010 z dnia 27 września 2010 roku dotyczącą przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.

Uchwała nr 16/2014 z dnia 25.02.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Robót Remontowych na rok 2014.

Uchwała nr 17/2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.

Uchwała nr 18/2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie: podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 19/2014 z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego za rok 2013.

Uchwała nr 20/2014 z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2013 rok przekładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Uchwała nr 21/2014 z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: kryteriów stanowiących podstawę zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków.

Uchwała nr 22/2014 z dnia 23.06.2014 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego robót remontowych na 2014 rok.

Uchwała nr 23/2014 z dnia 23.06.2014 r. w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.

Uchwała nr 24/2014 z dnia 26.08.2014 r. w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych.

Uchwała nr 25/2014 z dnia 26.08.2014 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaży odrębnej własności oraz wynajmu lokali.

Uchwała nr 26/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.

Uchwała nr 27/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaży odrębnej własności oraz wynajmu lokali.

Uchwała nr 28/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie: przyjęcia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2014.

Uchwała nr 29/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na rok 2015.

Uchwała nr 30/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia schematu organizacyjnego SM „Michał”.

Uchwała nr 31/2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały 26/2014 w sprawie przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści