Rejestr Uchwał RN 2010-2013 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści
O nas > Rejest uchwał

REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MICHAŁ" W 2013 ROKU.


 
Uchwała Nr 1-8/2013 z dnia 25.03.2013 r. dotyczy : 
wykluczenia z grona członków SM „Michał”

Uchwała Nr 9/2013 z dnia 25.03.2013 r. dotyczy : 
zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu funduszu remontowego na 2013 rok.

Uchwała Nr 10/2013 z dnia 29.04.2013 r. dotyczy : 
podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 11/2013 z dnia 29.04.2013 r. dotyczy : 
zmian Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych.

Uchwała Nr 12/2013 z dnia 29.04.2013 r. dotyczy : 
zwrotu podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

Uchwała Nr 13/2013 z dnia 27.05.2013 r. dotyczy : 
oceny sprawozdania finansowego za rok 2012. z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2013 z dnia 27.05.2013 r.dotyczy : 
zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2012 rok przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.z dniem podjęcia

Uchwała Nr 15/2013 z dnia 20.08.2013 r. dotyczy : 
zmian Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych. z dniem podjęcia

Uchwała Nr 16/2013 z dnia 20.08.2013 r. dotyczy : 
przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni. 

Uchwała Nr 17/2013 z dnia 20.08.2013 r. dotyczy : 
powołania Prezesa Zarządu Spółdzielni. z dniem 1.10.2013 r.

Uchwała Nr 18/2013 z dnia 24.09.2013 r. dotyczy : 
obniżenia eksploatacji na nieruchomościach, w których obniżone zostały koszty eksploatacji oraz przeznaczenia obniżki eksploatacji. z dniem podjęcia

Uchwała Nr 19/2013 z dnia 26.09.2013 r. dotyczy : 
powołania Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni. z dniem 1.10.2013 r. 

Uchwała Nr 20/2013 z dnia 01.10.2013 r. dotyczy :
uchylenia Uchwały nr 19/2013 z dnia 26.09.2013 r. z dniem podjęcia

Uchwała Nr 21/2013 z dnia 01.10.2013 r. dotyczy :
wyznaczenia członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu. z dniem podjęcia

Uchwała Nr 22/2013 z dnia 30.10.2013 r. dotyczy :
zawieszenia w funkcjach Członków Rady Nadzorczej delegowanych do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółdzielni. z dniem 1.10.2013 r.

Uchwała Nr 23/2013 z dnia 30.10.2013 r. dotyczy :
przyjęcia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2013. z dniem podjęcia

Uchwała Nr 24/2013 z dnia 25.11.2013 r. dotyczy : 
zatwierdzenie Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2014 rok. z dniem podjęcia

Uchwała Nr 25/2013 z dnia 25.11.2013 r. dotyczy :
korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2013 rok. z dniem podjęcia

Uchwała Nr 26/2013 z dnia 17.12.2013 r. dotyczy :
zatwierdzenia Regulaminu wyboru Członka Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”. z dniem podjęcia


___________________________


 REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ” W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2012 ROKU.


Uchwała Nr 29/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2013 rok.

Uchwała Nr 28/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie:
zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 26/2012 w sprawie podwyżki stawek eksploatacyjnych.

Uchwała Nr 27/2012 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie:
wzajemnych rozliczeń Spółdzielni.

Uchwała Nr 26/2012 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie:
podwyżki stawek eksploatacyjnych.

Uchwała Nr 25/2012 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie:
przyjęcia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała Nr 24/2012 z dnia 24.09.2012 r. w sprawie:
ustanowienie Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu.

Uchwała Nr 23/2012 z dnia 27.08.2012 r. w sprawie:
ustanowienia Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Uchwała Nr 22/2012 z dnia 27.08.2012 r. w sprawie:
powołania funduszu społeczno-kulturalnego Spółdzielni.

Uchwała Nr 21/2012 z dnia 23.07.2012 r. w sprawie:
przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.

Uchwała Nr 20/2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie:
ustanowienia Regulaminu wyborów Rad Osiedli i wyborów delegata na zjazd delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej.

Uchwała Nr 19/2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie:
zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2011 rok przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Uchwała Nr 18/2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie:
oceny sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Uchwała Nr 17/2012 z dnia 23.04.2012 r. w sprawie:       
zatwierdzenia Planu robót termomodernizacyjnego na 2012 rok.

Uchwała Nr 16/2012 z dnia 23.04.2012 r. w sprawie:
zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu porządku domowego dla użytkowników lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.

Uchwała Nr 15/2012 z dnia 23.04.2012 r. w sprawie:
podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 14/2012 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie:
zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu funduszu remontowego na 2012 rok.

Uchwała Nr 13 do 5/2012 z dnia 23.02.2012 r. w sprawie:
wykluczenia z grona członków SM „Michał”.

Uchwała Nr 4/2012 z dnia 27.02.2012 r. w sprawie:
nabycia działek nr 3738/274  i 3739/278 przy ul. Sobieskiego 23, 24, 25, 26 w Siemianowicach Śląskich od Urzędu Miasta.

Uchwała Nr 3/2012 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie:
zatwierdzenia 3-letniego rzeczowo-finansowego Planu robót remontowych na lata 2012 - 2014.

Uchwała Nr 2/2012 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie:
zatwierdzenia schematu organizacyjnego SM „Michał”.

Uchwała Nr 1/2012 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie:
ustanowienia Regulaminu rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w SM „Michał”.

___________________________


REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ” W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2011 ROKU.


Uchwała Nr 19/2011 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie:
zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego Spółdzielni na 2012 rok.

Uchwała Nr 18/2011 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie:
ustanowienia Regulaminu obiegu dokumentów i załatwiania spraw w Pionie Techniczno-Administracyjnym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.

Uchwała Nr 17/2011 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie:
ustanowienia Regulaminu zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.

Uchwała Nr 16/2011 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie:
przyjęcia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała Nr 15/2011 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie:
ustanowienia Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.

Uchwała Nr 14/2011 z dnia 14.07.2011 r. w sprawie:
przeznaczenia środków z lokat Spółdzielni na remonty.

Uchwała Nr 13/2011 z dnia 14.07.2011 r. w sprawie:
przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.

Uchwała Nr 12/2011 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie:
zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2010 rok przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Uchwała Nr 11/2011 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie:
zatwierdzenia Planu robót termomodernizacyjnych na lata 2011 – 2014.

Uchwała Nr 10/2011 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie:
realizacji wniosków polustracyjnych.

Uchwała Nr  9/2011 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie:
oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010.

Uchwała Nr 8/2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie:
podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 7/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie:
zatwierdzenia  finansowo-rzeczowego Planu Funduszu Remontowego na rok 2011.

Uchwała Nr 6/2011 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie:
zatwierdzenia Aneksu do 2-letniego rzeczowego Planu Funduszu Remontowego na lata 2011 – 2012.

Uchwała Nr 5/2011 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie:
zmiany Regulaminu dotyczącego rozdziału obowiązków między Spółdzielnią, a mieszkańcami i użytkownikami lokali, w zakresie remontów dotyczących budynków i lokali oraz zasad tworzenia i wykorzystywania funduszy remontowych.

Uchwała Nr 4/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie:
zatwierdzenia 2-letniego  rzeczowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na lata 2011 – 2012.

Uchwała Nr 3/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie:
zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego Spółdzielni na rok 2011.

Uchwała Nr 2/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie:
zatwierdzenia schematu organizacyjnego SM „Michał”.

Uchwała Nr 1/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie:
ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego SM „Michał”.

___________________________

 REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ” W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH KADENCJA OD CZERWCA 2010 ROKU.


32/2010 z dnia 27.09.2010 r.
dotyczy : przeznaczenia środków z centralnego funduszu remontowego Spółdzielni.

32a/2010
z dnia 27.09.2010 r.
dotyczy : przeznaczenia środków z centralnego funduszu remontowego Spółdzielni.

33/2010
z dnia 27.09.2010 r.
dotyczy : ustanowienia Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub garażu.

34/2010
z dnia 25.10.2010 r.
dotyczy: obciążenia prawa użytkowania wieczystego gruntu służebnością przesyłu.

35/2010
z dnia 22.11.2010 r.
dotyczy : przyjęcia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2010.

36/2010
z dnia 22.11.2010 r.
dotyczy : przeznaczenia środków z centralnego funduszu remontowego Spółdzielni.

37/2010
z dnia 22.12.2010 r.
dotyczy : podwyżki stawek eksploatacyjnych od 1 kwietnia 2011 roku.

Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści