Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

Znajdź na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne

Ważne informacje dotyczące pracy Spółdzielni oraz informacje dla Członków Spółdzielni zamieszczane są w dziale Dla Mieszkańca - ważne informacje.


--------------------

Aktualne informacje o przetargach, negocjacjach, konkursach zostają na bieżąco zamieszczane w ogłoszeniach.


--------------------

W związku z przygotowaniami projektu zmian Statutu Spółdzielni
Zarząd SM „Michał”
zwraca się do Członków Spółdzielni o zgłaszanie swoich propozycji zmian do projektu Statutu
Propozycje zmian prosimy składać w Biurze Podawczym Spółdzielni.


--------------------
O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MICHAŁ" INFORMUJE,  ŻE  W  DNIU   02.05.2014r.  / PIĄTEK /  :
SIEDZIBA  SPÓŁDZIELNI  PRZY UL. WIECZORKA 7A
BĘDZIE  NIECZYNNA


Dzień 02 maja
2014r. ustala się dniem wolnym od pracy za 03.05.2014r. (święto przypadające w sobotę).  Na podstawie decyzji Sądu Najwyższego  z dnia 14 listopada2001r. sygn. Akt ZP 20/01 oraz art. 130 kodeksu pracy.
    

ADMINISTRACJE PRZY UL.ORZESZKOWEJ 22  I  UL. J. PAWŁA II 5   BĘDĄ  CZYNNE od 7:00 do 13:00

--------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" informuje, że od dnia 01 marca 2014 roku ulegają zmianie godziny pracy KASY. Zmiana dotyczy ADM Michałkowice oraz siedziby Spółdzielni.
PONIEDZIAŁEK  7.00 -11.00  i  11.15 - 16.00
WT-CZW             7.00 -11.00  i  11.15 - 14.00
PIĄTEK                7.00 -12.00  


--------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Michał'' informuje mieszkańców, że zostały zamieszczone harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Punktu Przyjmowania Odpadów Budowlanych.
Przejdź do ważnych informacji i zapoznaj się ze szczegółami.--------------------

ZŁÓŻ ZEZNANIE PODATKOWE PRZEZ INTERNET


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich zachęca do skorzystania z systemu
e-Deklaracje umożliwiającego przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych.
Taka forma przekazu jest prostym, szybkim i wygodnym sposobem składania deklaracji i zeznań.

Gwarantujemy podatnikom:
szybszy zwrot nadpłaty,
oszczędność kosztów,
skrócenie czasu załatwiania spraw podatkowych w urzędzie,
łatwość wypełniania,
bezpieczeństwo przesyłanych danych,
formalną poprawność składanych deklaracji,
otrzymanie potwierdzenia złożonej deklaracji bez wychodzenia z domu.

Przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem portalu
www.e-deklaracje.gov.pl


Na powyższym portalu dostępny jest program e-Deklaracje Desktop dedykowany do wypełniania zeznań rocznych oraz oddzielne formularze podatkowe wraz z instrukcją ich wypełniania i przesyłania.
System e-Deklaracje jest przejrzysty i przyjazny dla użytkowników, ponadto program sprawdza poprawność wprowadzonych danych.
Złożone poprawnie zeznanie pozwala na wygenerowanie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), które jest tożsame z dowodem nadania listu poleconego, czy złożeniem deklaracji bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
e-Deklaracje to prosta, wygodna, a przede wszystkim oszczędna metoda przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.Ważne informacje

TELEFONY:
Administracja "Michałkowice":
32 765 27 71

Administracje "Siemianowice":
32 765 95 31

Zgłaszanie awarii:
w administracjach w godzinach urządowania
lub
501 650 170 – FIRMA PRiMO do godziny 22:00

Uwaga!
W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUMZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
32 220 01 80 (całą dobę)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego