Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

Znajdź na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MICHAŁ" 

odbędzie się w dniach 7 - 8 czerwiec 2016r.


Jak co roku, członkowie naszej spółdzielni mają okazję uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, które jest najwyższym organem spółdzielczym, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe dla mieszkańców sprawy. Mamy nadzieję spotkać się w atmosferze otwartości, dialogu, zrozumienia i współpracy. Liczymy na Państwa obecność. Poniżej publikujemy informacje organizacyjne, sprawozdania z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej, opinię niezależnego biegłego Rewidenta, treść wniosków zgłaszanych przez członków SM "Michał" na WZCz w 2015r. oraz projekty uchwał tegorocznego WZCz. 


1. Porządek obrad WZcz 2016 <---- kliknij tutaj. 

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r. <---- kliknij tutaj.

3. Struktura zasobów mieszkaniowych <---- kliknij tutaj.

4. Sytuacja finansowa Spółdzielni za 2015r. <---- kliknij tutaj.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. <---- kliknij tutaj.

6. Opinia niezależnego biegłego Rewidenta <---- kliknij tutaj.

O G Ł O S Z E N I E 


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ” INFORMUJE, ŻE W DNIU 27.05.2016r. / PIĄTEK / : SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI PRZY UL. WIECZORKA 7A BĘDZIE NIECZYNNA ADMINISTRACJE przy ul. J. Pawła II 5 i ul. Orzeszkowej 22 BĘDĄ CZYNNE od 7:00 do 13:00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” pragnie przekazywać lokatorom istotne informacje o zmianach taryfy dla ciepła. Poniżej dostępne są skany dokumentów obrazujące aktualną cenę ciepła od TAURON Ciepło oraz analizę Spółdzielni, jak zmieniają się stawki na poszczególnych nieruchomościach. Zmiany stawek wchodzą w życie z dniem 21 kwietnia 2016r.

zmiana stawek za ciepło <------ kliknij tutaj! 


zmiana stawek za ciepło <------ kliknij tutaj!