Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

Znajdź na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:Piknik Rodzinny - Bytomska 2016 za nami! Relacja oraz galeria zdjęć znajduje się w dziale "wydarzenia".
Szanowni Państwo, 7 oraz 8 czerwca mieliśmy okazję spotkać się na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał" i wspólnie podejmować najważniejsze decyzje dla naszej Spółdzielni. Na wstępie pragniemy poinformować, iż Zarząd Spółdzielni "Michał" mocą Walnego Zgromadzenia Członków, otrzymał absolutorium. Zebrani dokonali także wyboru nowej Rady Nadzorczej. Na tegorocznych spotkaniach frekwencja przybyłych członków wyniosła: 


Część I – uprawnionych 966 członków, obecnych – 83 członków – ( 8,6 % ),

Część II – uprawnionych 565 członków, obecnych – 50 członków – ( 8,8 % ),

Na 1531 uprawnionych członków w zebraniach ogółem udział wzięło 133 członków, co stanowi 8,7 % ogółu uprawnionych.


Podczas obrad, Członkowie Spółdzielni dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał". Zgodnie z protokołem, komisja stwierdziła, iż w wyniku głosowania, przedstawieni przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą poszczególni kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę ważnych głosów łącznie na obu częściach WZCz:


Michałkowice:

1. GIZA MARCELI - 80

2. KAŁMUK FRANCISZEK - 51

3. SĘK JÓZEF - 48

4. SPŁAWSKI BARTOSZ - 55

5. STRNAD URSZULA - 44

6. WOŹNIAK TADEUSZ - 71

7. ZAGÓRSKI JAN -  83


Siemianowice:

1. DOMBROWA ANZELM - 64

2. LITWIŃSKA ALEKSANDRA - 99

3. MAŁACHOWSKI MARCIN - 68

4. NOGA ADAM - 47

5. TERMIN STEFAN - 33


Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdziła, iż do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał" w Siemianowicach Śląskich wybrane zostały następujące osoby: 


LITWIŃSKA ALEKSANDRA 

ZAGÓRSKI JAN

GIZA MARCELI 

WOŹNIAK TADEUSZ

MAŁACHOWSKI MARCIN

DOMBROWA ANZELM

SPŁAWSKI BARTOSZ


*Szczegółowa relacje z obrad tegorocznego WZCz znajduje się w dziale "wydarzenia".
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MICHAŁ" 

odbędzie się w dniach 7 - 8 czerwiec 2016r.


Jak co roku, członkowie naszej spółdzielni mają okazję uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, które jest najwyższym organem spółdzielczym, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe dla mieszkańców sprawy. Mamy nadzieję spotkać się w atmosferze otwartości, dialogu, zrozumienia i współpracy. Liczymy na Państwa obecność. Poniżej publikujemy informacje organizacyjne, sprawozdania z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej, opinię niezależnego biegłego Rewidenta, treść wniosków zgłaszanych przez członków SM "Michał" na WZCz w 2015r. oraz projekty uchwał tegorocznego WZCz. 


1. Porządek obrad WZcz 2016 <---- kliknij tutaj. 

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r. <---- kliknij tutaj.

3. Struktura zasobów mieszkaniowych <---- kliknij tutaj.

4. Sytuacja finansowa Spółdzielni za 2015r. <---- kliknij tutaj.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. <---- kliknij tutaj.

6. Opinia niezależnego biegłego Rewidenta <---- kliknij tutaj.

7. Treść wniosków zgłaszanych na WZCz w 2015r.  <---- kliknij tutaj.

8. Projekty Uchwał 2016  <---- kliknij tutaj. 


Zapraszamy na Rodzinny Piknik już 4 czerwca 2016r. Poniżej link do plakatu opisującego szczegóły imprezy. 


Rodzinny piknik 2016 - os. Bytomska  <---- kliknij tutaj.

O G Ł O S Z E N I E 


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ” INFORMUJE, ŻE W DNIU 27.05.2016r. / PIĄTEK / : SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI PRZY UL. WIECZORKA 7A BĘDZIE NIECZYNNA ADMINISTRACJE przy ul. J. Pawła II 5 i ul. Orzeszkowej 22 BĘDĄ CZYNNE od 7:00 do 13:00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” pragnie przekazywać lokatorom istotne informacje o zmianach taryfy dla ciepła. Poniżej dostępne są skany dokumentów obrazujące aktualną cenę ciepła od TAURON Ciepło oraz analizę Spółdzielni, jak zmieniają się stawki na poszczególnych nieruchomościach. Zmiany stawek wchodzą w życie z dniem 21 kwietnia 2016r.

zmiana stawek za ciepło <------ kliknij tutaj! 


zmiana stawek za ciepło <------ kliknij tutaj!