Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

Znajdź na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:

15-09-2015r.

Przerwa w dostawie energii cieplnej - czytaj szczegóły


04-06-2015r.

29 sierpnia 2015 r od godz. 9:00 zapraszamy na TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO MIEJSCE :
1.ADM Michałkowice-Stół przy ul.Bytomskiej
2.ADM Siemianowice-Stół przy ul.Katowickiej

Dla najmłodszych ,,Malowanie kredą po chodniku''
W godzinach popołudniowych turniej tenisa ,,DLA SENIORÓW'' przy ul.Bytomskiej
Serdecznie zapraszamy.

 

30-06-2015r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
  
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją OKA-4210-2(11)/2015/290/XI/RZ  z dnia 26.05.2015r. została zatwierdzona nowa „Taryfa dla ciepła” dla „Ciepłowni Siemianowice” Sp. z o.o.
Tekst taryfy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 01 czerwca 2015 roku poz. 2977.
Poniżej podajemy wysokość nowych uśrednionych cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w grupie taryfowej A.3.1. (dotyczy: ul. Sobieskiego 23,24,25,26, ul. Katowicka 24,26,28, ul. Lipowa 2,4 ) :
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8.021,96 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1.651,75 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  7,17 zł / GJ
- Stawka opłaty wynikająca z art.12 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej 0,39 zł / GJ
- Cena nośnika ciepła  11,44 zł / m3
 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nowa taryfa dla ciepła  dla spółki „Ciepłownia Siemianowice”  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.07.2015r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż poprzednia zmiana cen miała miejsce 01.11.2013r.
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  A.3.1. (dotyczy: ul. Sobieskiego 23,24,25,26, ul. Katowicka 24,26,28, ul. Lipowa 2,4 ) :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o  1,51%
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta o  1,51%
- cena nośnika ciepła (m3) obniża się o 7,52%

Nowa taryfa ciepła Ciepłownia Siemianowice-pobierz pliki

--------------------
Ważne informacje dotyczące pracy Spółdzielni oraz informacje dla Członków Spółdzielni zamieszczane są w dziale 
--------------------
Jesteś zainteresowany nabyciem mieszkania w Siemianowicach Śląskich - wejdź tutaj - /Menu ogłszenia- przetargi/
--------------------
Aktualne informacje o negocjacjach, konkursach zostają na bieżąco zamieszczane w ogłoszeniach.
--------------------


--------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" informuje, że od dnia 01 marca 2014 roku ulegają zmianie godziny pracy KASY. Zmiana dotyczy ADM Michałkowice oraz siedziby Spółdzielni.
PONIEDZIAŁEK  7.00 -11.00  i  11.15 - 16.00
WT-CZW             7.00 -11.00  i  11.15 - 14.00
PIĄTEK                7.00 -12.00  

--------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Michał'' informuje mieszkańców, że zostały zamieszczone harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Punktu Przyjmowania Odpadów Budowlanych.
Przejdź do ważnych informacji i zapoznaj się ze szczegółami.

Ważne informacje

TELEFONY:
Administracja "Michałkowice":
32 765 27 71

Administracje "Siemianowice":
32 765 95 31

Zgłaszanie awarii:
w administracjach w godzinach urządowania
lub
501 650 170 – FIRMA PRiMO do godziny 22:00

Uwaga!
W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUMZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
32 220 01 80 (całą dobę)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego